Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi

Engelsk flagga


Hem


Historia
Osynlig rutaMenypil  Bakgrund
Osynlig rutaMenypil  Opinionsarbete
Osynlig rutaMenypil  Lagstiftning


Plattform


Remissvar


Artiklar m.m.


Övrigt material


Myter om FmP


Kvinnomärke Till Kvinnofronten


Foto av FmP:s första styrelse
Rubrik: Lagstiftning

Lagstiftningsfrågor var bara en liten del av Folkaktionens arbete. Att vi ändå valt att göra en egen sida om lagstiftning beror på två saker:

Osynlig ruta

Osynlig ruta Det ena är att vi vet att många människor undrar över hur lagstiftningen ser, och sett, ut vad gäller pornografi.
Osynlig ruta Det andra är att vi vill visa att FmP under hela sin verksamma tid gång på gång visade lagstiftande politiker hur pornografin i Sverige såg ut och fungerade.

Osynlig rutaNär erfarna gamla politiker idag låter som om de för första gången får höra om vad porren handlar om, så vet vi att det inte är sant. Vi vet att de redan visste.

Politikeruppvaktningar
Osynlig rutaFolkaktionen besökte alla som var justitieministrar under den tid organisationen fanns, med undantag för Gun Hellsvik, som inte ville ta sig tid att träffa FmP. Justitiekanslern fick också besök, liksom myndighetsorganisationer som Våldsskildringsrådet. Folkaktionen krävde även att få träffa Barnpornografiutredningen, trots att vi inte fick vara remissinstans till utredningen. Ordföranden och sekreteraren tog emot, men lyssnade inte på vad vi sa. Däremot använde de besöket som alibi – som om de tagit hänsyn till folkrörelserna.
Osynlig rutaFolkaktionen visade också sitt diabildföredrag för den speciella "jämställdhetsgrupp" som Mona Sahlin startade och FmP skrev brev till samtliga politiker i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Efter en kampanj som Folkaktionen drev, diskuterades barnpornografi i riksdagen flera år innan det första barnpornografibeslaget polisen gjorde i Sverige i början av 1990-talet.

Alternativ
Osynlig rutaTvärtemot vad porrliberaler alltid säger, har FmP dock aldrig krävt något allmänt förbud mot pornografi. Folkaktionen försökte att istället diskutera konsekvenserna av pornografi utifrån de sexuella övergepp pornografi innebär och leder till.
Osynlig rutaI den mån FmP förespråkat lagstiftning, har det varit att lagar som redan fanns skulle följas, och man krävde ett stärkande av skyddet för barn mot att användas i barnpornografi. Dessutom krävde FmP att ordet "kön" skulle sättas in i lagen om förbud mot hets mot folkgrupp, tillsammans med ras, religion, sexuell läggning m.m.
Osynlig rutaMen framför allt krävde FmP andra åtgärder, som t.ex. utbildning av myndighets- och hälsovårdspersonal, satningar på forskning kring pornografi och sexualiserat våld, samt ekonomiskt stöd till upplysningsarbete av olika slag.

Lagar
Osynlig rutaHär följer en sammanställning av lagstiftningen kring pornografi, som den sett ut sedan 1971.

1971

De flesta restriktionerna mot pornografi försvann i och med att "lagen om sårande av tukt och sedlighet" togs bort.
Osynlig rutaBrottsbalken, kapitel 16, § 11:
Ett skyltningsförbud infördes. Det innebär att man inte får skylta "anstötligt" på offentlig plats eller skicka hem pornografi till någon som inte beställt pornografin.

1980

Brottsbalken, kapitel 16, § 10 a:
Förbud mot att framställa och sprida barnpornografi infördes. Straffet sattes till böter eller högst 6 månaders fängelse.

1986

Brottsbalken, kapitel 16, § 10 b:
Förbud mot att skildra sexuellt våld eller tvång i rörlig bild infördes. Straffet sattes till böter eller högst 6 månaders fängelse.

1989

Brottsbalken, kapitel 16, § 10 b:
Förbud mot att skildra sexuellt våld och tvång kom nu att gälla även tryckta bilder (brottet föll därmed under yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen).

1991

Brottsbalken, kapitel 16, § 10 b:
Straffet höjdes till böter eller högst 2 års fängelse.

1992

Den nya yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen infördes.
Det betydde att även rörliga bilder fr.o.m. då måste hanteras av justitiekanslern, JK.

1993

Brottsbalken, kapitel 16, § 10 a:
Straffet för barnpornografibrott höjdes till böter eller högst 2 års fängelse.

1995

Barnpornografi som tagits vid beslag behöver inte lämnas tillbaka, utan kan konfiskeras.

1999

Barnpornografilagen skärptes.
Barnpornografi undantogs från yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen. Innehav kriminaliserades, liksom införsel och utförsel till och från landet.


UPP Pil uppåt


© Kvinnofronten 2001.