Osynlig ruta
Foto av tre kvinnor varav två håller upp stora tidningar som de läser i. Alla har hatt, kvinnan till vänster har slips. i bakgrunden syns en tidningskiosk. Överst står: Kvinnofrontens förmödrar i fokus. Under står: Kvinnorörelsens tidningar.

Här hittar du diverse tidningar som kvinnorörelsen har givit ut, både i Sverige, andra länder och internationellt.

Rubrik: Sverige

ALLMÄNNA:
Osynlig ruta
Dagny
tidning för Fredrika Bremer-förbundet 1886-1913.
Osynlig ruta
Framåt
tidning för Göteborgs Kvinnoförening 1886-1889.
Osynlig ruta
Kvinnornas Tidning
Göteborgskvinnors tidning 1921-1925.
Osynlig ruta
Tidskrift för hemmet
Nordens första kvinnotidning, som gavs ut 1859 - 1886.
Osynlig ruta
MÄNS VÅLD:
Osynlig ruta
Sedlighets-Vännen
Den svenska delen av Federationens tidning 1878-1909.

RÖSTRÄTT:
Osynlig ruta
Rösträtt för kvinnor
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts tidning 1912-1919.
Osynlig ruta
FACKLIG KAMP:
Osynlig ruta
Tjänarinne-Bladet
tidning för Stockholms Tjänarinneförening 1904-1908.
Osynlig ruta
TRADITIONELLARE POLITISKA:
Osynlig ruta
Morgonbris
startades av Kvinnornas Fackförbund 1904, men blev sedan S-kvinnors.
Osynlig ruta
Tidevarvet
Frisinnade kvinnors tidning 1923-1936.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Rubrik: Internationellt
Jus Suffragii
Internationella rösträttsorganisationen IWSA:s tidning från 1906 och framåt.

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Rubrik: Andra länder

Liten flagga Danmark  DANMARK
Osynlig ruta
FACKLIG KAMP:
Osynlig ruta
Kvindernes Oplysningsblad
Månadstidning utgiven 1925-1933 av Arbejderkvindernes Oplysningsforbund.

Osynlig ruta

Liten flagga Frankrike  FRANKRIKE
Osynlig ruta
FRED:
Osynlig ruta
Femmes dans l'action mondial
Tidning för den franska delen av kvinnornas världskommitté mot krig och fascism utkom 1934-1939.
Osynlig ruta
RÖSTRÄTT:
Osynlig ruta
La Citoyenne
Hubertine Auclerts rösträttstidning 1881 - 1891.

Osynlig ruta

Liten flagga Irland  IRLAND
Osynlig ruta
RÖSTRÄTT:
Osynlig ruta
Bean na h'Eireann
Månadstidning för Inghinidhe na h'Eireann (Irlands Döttrar) 1908 - 1911.
Osynlig ruta
The Irish Citizen
Veckotidning för Irish Women's Franchise League 1912 - 1920.

Osynlig ruta

Liten flagga Italien  ITALIEN
Osynlig ruta
ALLMÄNNA:
Osynlig ruta
La Donna
Varannanveckastidning som gavs ut 1868 - 1891.

Osynlig ruta

Liten flagga Japan  J A P A N
Osynlig ruta
ALLMÄNNA:
Osynlig ruta
Seitô
Litterär feministisk månadstidning som gavs ut 1911 - 1916.

Osynlig ruta

Liten flagga Kanada  K A N A D A
Osynlig ruta
ALLMÄNNA:
Osynlig ruta
Freyja
Kanadas kanske första feministiska tidskrift, riktad till isländska kvinnor 1898 - 1910.

Osynlig ruta

Liten flagga Norge  NORGE
Osynlig ruta
ALLMÄNNA:
Osynlig ruta
Nylænde
Varannanveckastidning periodvis för Norsk Kvinnesaksforening och periodvis fristående.
Osynlig ruta
TRADITIONELLARE POLITISKA:
Osynlig ruta
Kvinden/Arbeiderkvinnen
Månadstidning för socialdemokratiska kvinnor som gavs ut mellan 1909 och 1957.

Osynlig ruta

Liten flagga Tyskland  TYSKLAND
Osynlig ruta
ALLMÄNNA:
Osynlig ruta
Die Frauenbewegung
Varannanveckatidning som gavs ut av Minna Cauer 1895 - 1919.
Osynlig ruta
Die Frau im Staat
Månadstidning som gav ut av Anita Augspurg och Lida Gustava Heymann 1919 - 1933.
Osynlig ruta
Die Gleichheit
Clara Zetkin var redaktör för tidningen under större delen av tiden som den gavs ut 1892 - 1923.
Osynlig ruta
RÖSTRÄTT:
Osynlig ruta
Zeitschrift für Frauenstimmrecht
Tidning för Deutscher Verband für Frauenstimmrecht 1907 - 1919.

Osynlig ruta

Foto av två kvinnor som står utomhus och pratar. Den till vänster håller i flera exemplar av tidningen "Women's Journal".

Liten flagga Storbritannien  STORBRITANNIEN
Osynlig ruta
ALLMÄNNA:
Osynlig ruta
The English Woman's Journal
Den första brittiska kvinnotidningen gavs ut 1858 - 1864.
Osynlig ruta
The Englishwoman's Review
Kvartalstidning som gavs ut 1866 - 1870.
Osynlig ruta
The Freewoman
Kortlivad med påverkande tidning 1911-1912.
Osynlig ruta
RÖSTRÄTT:
Osynlig ruta
The Common Cause
National Union of Women's Suffrage Societys tidning 1909-1933.
Osynlig ruta
The Suffragette
Tidning för Women's Social and Political Union 1912 - 1915.
Osynlig ruta
The Vote
Tidning för Women's Freedom League 1909 - 1933.
Osynlig ruta
Votes for Women
Rösträttstidning som följde med den organisation som Emmeline Pethick-Lawrence var med i då, först WSPU och sedan Unites Suffragists, 1907 - 1918.
Osynlig ruta
Woman's Dreadnought
Tidning för East London Federation of Suffragettes 1914 - 1917.
Osynlig ruta
Women's Franchise
En tidning från en man i Men's League for Women's Suffrage 1907 - 1909.
Osynlig ruta
Women's Suffrage Journal
Tidning för National Society for Women's Suffrage 1870 - 1890.
Osynlig ruta
FACKLIG KAMP:
Osynlig ruta
The Woman Worker
Tidning för National Federation of Women Workers 1907 - 1919.
Osynlig ruta
Women's Trade Union Review
Tidning för Women's Trade Union League 1890 - 1919.
Osynlig ruta
Women's Union Journal
Tidning för Women's Protective and Provident League 1876 - 1890.

Osynlig ruta

Liten flagga USA  USA
Osynlig ruta
ALLMÄNNA:
Osynlig ruta
The Lily
Den första tidningen av, om och för kvinnor i USA startade 1849.
Osynlig ruta
RÖSTRÄTT:
Osynlig ruta
The National Citizen and Ballot Box
Matilda Joslyn Gages tidning 1878 - 1881.
Osynlig ruta
The National Association Notes
Tidning för NACW, som gavs ut från 1897.
Osynlig ruta
The Revolution
Susan B. Anthonys och Elizabeth Cady Stantons tidning 1868 - 1870.
Osynlig ruta
The Suffragist
Tidning för CU, senare National Woman's Party, 1913 - 1920.
Osynlig ruta
The Woman Citizen
Tidning för National American Woman Suffrage Association 1917 - 1931.
Osynlig ruta
The Woman's Tribune
Clara Bewick Colbys inflytelserika rösträttstidning gavs ut 1883 - 1909.
Osynlig ruta
Woman's Journal
startades av Lucy Stone 1870 - 1917.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Osynlig ruta

 Blå pil åt vänster Tillbaka till förmödrarnas startsida

Osynlig ruta