Bakgrundspapper uppe

«  Stark föregångare och organisatör av svarta kvinnor i USA

Porträttfoto av kvinna som ser snett åt höger
Namn: Fannie Barrier Williams

Frances Barrier föddes den 12 februari 1855 i byn Brockport, i det svenska invandrarområdet Town of Sweden i staten New York i USA. Fannie, som hon kallades, var yngst av tre barn i familjen. Pappan var frisör och senare kolhandlare, men mamman kom från en rik familj, så de hade det gott ställt.
Osynlig ruta
  Det fanns få svarta i det vita område där familjen Barrier levde, och Fannies pappa var en ansedd och respekterad ledare i församlingen. Det gjorde att Fannie inte utsattes för det rasförtryck under uppväxten som så många av hennes samtida gjorde. Hon utbildade sig och 1870 tog hon som första svarta elev examen från colleget i Brockport.
Osynlig ruta
Porträttfoto av kvinna som ser snett åt högerEfter utbildningen flyttade Fannie söderut för att bli lärarinna åt svarta barn. Då mötte hon det rasistiska samhälle som hon tidigare hade levt skyddad från; med segregering, våld, hot och trakasserier. Hon har senare beskrivit det som att hon blev helt förkrossad av vad hon såg, men samtidigt började hon göra motstånd. Hon flyttade flera gånger till nya städer och skolor.
Osynlig ruta
  Under en tid som lärarinna i Washington träffade hon juristen Samuel Laing Williams, som hon gifte sig med 1887. De bosatte sig sedan i Chicago, där mannen startade en advokatbyrå tillsammans med Ferdinand Barnett, som var gift med Ida B. Wells.
Osynlig ruta
I Chicago blev Fannie allt mer aktiv för kvinnors rättigheter. Hon engagerade sig i IWA, Illinois Woman's Alliance, som var en paraplyorganisation för 26 kvinnoorganisationer, och som drev kvinnors och framför allt arbetarkvinnors intressen. Bland mycket annat var både Fannie och hennes man också drivande i arbetet för att starta Provident Hospital, ett sjukhus för och med svarta, vilket även gav svarta kvinnor arbetstillfällen som sjuksköterskor. Fannie började också hålla tal och föredrag om svarta kvinnors villkor och rätt att rösta.
Osynlig ruta
  1893 var hon med och bildade CWL, Colored Women's League. 1895 arrangerade Fannie tillsammans med bland andra Mary Church Terrell den första nationella konferensen för svarta Bronsmärke för NACW med klättrande kvinnor och orden "Lifting as We Climbkvinnor i USA. Konferensen varade i tre dagar med deltagare från 42 kvinnoklubbar för svarta från olika delar av landet. Där och då bildade de NFAAW, National Federation of Afro-American Women. Och året därpå, 1896, gick NFAAW, CWL och ännu fler lokala klubbar för svarta kvinnor ihop i NACW, National Association of Colored Women.
Osynlig ruta
  De jobbade för kvinnors rösträtt, bättre arbetsförhållanden, fler jobbmöjligheter för svarta och mot lynchningslagar. De startade också dagis och hem för äldre, och drev kursverksamhet.
Osynlig ruta
  Fannie Barrier Williams skrev artiklar, bland annat i tidningen Woman's Era, som riktade sig till svarta kvinnor, samt i Chicago Record-Herald och New York Age. På fritiden målade hon och spelade piano.


Okända medlemmar av en lokalförening av NACW.
Osynlig ruta

I kampen för rösträtt deltog Fannie också i NAWSA:s, National American Woman Suffrage Association, konferenser. Vid den tiden var Susan B. Anthony fortfarande ledare för NAWSA, och hon var en nära vän till Fannie. När Anthony hade dött och NAWSA:s kongress 1907 arrangerade ett program för att hedra henne var Fannie Barrier Williams den enda svarta kvinnan bland hyllningstalarna.
Osynlig ruta
  Även Fannies man engagerade sig i kampen för rösträtt, och de drev rösträtt både för kvinnor och för svarta. De var aktiva lokalt i Hyde Park Colored Voters Republican Club och Colored Taft League. 1909 var de några av grundarna av NAACP, National Association for the Advancement of Colored People.
Osynlig ruta
  1924 blev Fannie Barrier Williams både den första kvinnan och den första afro-amerikanen som antogs i Chicago Library Board.
Osynlig ruta
Men efter att hennes man dött återvände Fannie till Brockport och bosatte sig hos sin syster Ella. Där förde hon ett betydligt mer stillsamt och tilbakadraget liv. Det framgår att hon periodvis var sjuklig, men det är oklart i vad. Mer information är svårt att hitta, för trots att hon var en så väldigt viktig person i organiserandet av svarta kvinnor i USA för över hundra år sedan, är hon ganska bortglömd idag.
Osynlig ruta
  Fannie Barrier Williams dog den 4 mars 1944, 89 år gammal, olika källor anger olika dödsorsaker.
Osynlig ruta

Rockport State University of New York har ett Fannie Barrier Williams Women of Courage Scholarship som ges till elever som visat ett extraordinärt engagemang för social rättvisa.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema rösträtt USA
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-07-30

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu