Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Foto av ett antal män och några kvinnor runt ett bord. En kvinna står upp och ser in i kameran. Lydia Wahström syns halvt skymd i nedre högra hörnet
Det finns nästan inga foton från Tisdagsklubben. Detta är ett undantag, från
deras sista möte i april 1945. Grundaren Amelie Posse står upp mitt i bild.
Längst till höger syns Lydia Wahlström. Foto: Kungliga biblioteket.
Rubrik: Amelie Posse & Tisdagsklubben

Tisdagsklubben grundades den den 9 april 1940. Det var planerat sedan en tid, så att det första mötet därmed kom att hållas samma dag som Nazityskland invaderade Danmark och Norge var en ren tillfällighet.
Osynlig ruta
  Men syftet med nätverket var just att samla anti-nazister i Sverige, oavsett politisk uppfattning och vad man stod för i övrigt. Namnet tog de för att de började träffas just på tisdagar.
Osynlig ruta
  Initiativtagare till Tisdagsklubben var Amelie Posse, som bott i Tjeckoslovakien och sett vad nazisterna gjort där. Hon flydde undan Gestapo hem till Sverige 1939, och insåg att det var nödvändigt att förbereda ett motstånd inför en eventuell nazistisk ockupation av Sverige.
Osynlig ruta
  För det är en myt att människor i Sverige inte kände till vad som hände i Tyskland då Hitler kom till makten. Många var redan från början helt medvetna om vad nazismen innebar. Det gäller även feministerna i Fogelstadgruppen. Redan sommaren 1933 skrev Elin Wägner i ett brev till Amelie Posse om hur de "fick klart för oss i vilken grad nazismen förvridit huvudet på adeln och kristligheten och borgerligheten dessutom."
Osynlig ruta
Amelie Posse hade ett brett kontaktnät av kvinnor och män inom olika yrkesområden, klass och politisk uppfattning. De första medlemmarna vände sig i sin tur till alla de kände som var anti-nazister. De flesta kända anti-nazisterna i Sverige kom därför med i nätverket, även om det var olika hur aktiva de var där.

Foto av en skrattande Amelie Posse som skålar med Carl Gerhard medan hans dotter Fatima tittar på
Den kända anti-nazistiska estradören Carl Gerhard var också
med i Tisdagsklubben. Här med Amelie Posse och hans
adoptivdotter Fatima.
Osynlig ruta

Affischer för filmerna Diktatorn respektive Pimpernel Smith  Tisdagsklubben ordnade föreläsningar för att skapa alternativ till den nazistiska propaganda som de flesta större tidningar spred. Klubben visade också filmer som var förbjudna då, som Pimpernel Smith med Leslie Howard och Diktatorn av och med Charlie Chaplin, för inbjudna medlemmar. De diskuterade läget i ockuperade eller fascistiska länder och strategier i kampen mot nazisterna.
Osynlig ruta
  Tisdagsklubben i Stockholm kartlade dessutom nazister verksamma i Sverige och lämnade information till polisen. Polisen var då oftast mer intresserad av att registrera Tisdagsklubbens medlemmar. Säkerhetspolisen stod i porten vid föredragen och skrev upp folk de kände igen. Amelie Posse förhördes gång på gång av säkerhetspolisen, hennes post kontrollerades och telefon avlyssnades.
Osynlig ruta
  Då polisen inte var intresserad valde Tisdagsklubben att ibland publicera sina avslöjanden i Ture Nermans tidning Trots allt!.
Osynlig ruta
  När tidningen Trots allt! snart utsattes för transportförbud* uppvaktade representanter för Tisdagsklubben justitieministern med krav på att förbudet skulle tas bort.
Osynlig ruta
Foto av Prins Eugen med blommor i handen bredvid Amelie Posse, under står texten: Prins Eugen stöttade Amelie Posses kamp både ekonomiskt och på andra sättTisdagsklubben var en hemlig organisation, även om polisen kände till och bevakade dem. Men de hade inte medlemslistor, protokoll eller liknande dokumentation. Det var särskilt viktigt eftersom ett ytterligare syfte med Tisdagsklubben var att förbereda en eventuell underjordisk motståndsrörelse inför en nazitysk ockupation. Att upprätta lokala "systerklubbar" över hela landet var därför en prioritet.
Osynlig ruta
  I det att skapa handlingsberedskap inför en eventuell ockupation ingick att se till att ett antal radiosändare som Amelie Posse fått tag i kunde placeras ut på olika orter, och att ansvariga personer utbildades i hur de skulle användas.
Osynlig ruta
  Eftersom Tisdagsklubben var mer av ett nätverk än en faktisk organisation var de lokala grupperna runt om i Sverige mer eller mindre fristående. I exempelvis Göteborg valde motsvarande grupp med Ingrid Segerstedt Wiberg i spetsen istället namnet Veckogruppen. Den gruppen jobbade inte heller med kartläggning av nazister utan fokuserade på föredragsverksamhet.
Osynlig ruta
  Många dåvarande feminister var pacifister och aktiva i kamp för fred, men när nazisterna invaderade Polen i det uttalade syftet att bygga Stortyskland, förstod allt fler att det krävdes ett väpnat motstånd mot nazisterna. Även många som egentligen var pacifister var alltså med i Tisdagsklubben.
Osynlig ruta
  Bland medlemmarna fanns feminister som var socialdemokrater, som Anna Lindhagen och Ruth Gustafsson, liberaler som Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm och Elin Wägner samt högerkvinnor som Lydia Wahlström. Där fanns också konstnärer som Elsa Beskow, skådespelare som Harriet Bosse och Naima Wifstrand samt journalister som Barbro Alving och Célie Brunius.
Osynlig ruta
Foto av leende Amelie Posse och hennes ena son, som håller upp en löpsedel som det står "Rld upphör" påSenare har det diskuterats hur viktig Tisdagsklubben egentligen var. Nätverket kunde ju inte visa på särskilt mycket konkreta "resultat" av sitt arbete. Sverige blev inte ockuperat, och någon aktiv kamp mot en ockupationsarmé blev aldrig aktuellt.

Amelie Posse med sonen Slávo. Liten grå pil som pekar håt höger
Osynlig ruta

Men många menar att den fyllde en mycket viktig roll i och med att den svetsade samman anti-nazister från olika håll i ett gemensamt mål, spred information till folk över hela landet som motvikt mot all nazistisk propaganda, och byggde upp en handlingsberedskap som skulle ha varit livsnödvändig om Sverige hade ockuperats.
Osynlig ruta

* Transportförbud var ett sätt att hindra spridning av en tidning genom att den inte fick säljas i kiosker eller butiker, och inte transporteras med post, tåg eller motorfordon i linjetrafik.

Avdelare i form av gul linje med en  trave böcker till vänster

Rubrik: Läs mer:
Blinkande gul stjärna Rune Bokholm: TisdagsklubbenOm glömda antinazistiska sanningssägare i svenskt 30- och 40-tal, Bokförlaget Atlantis 2001.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

 Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-09-17

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu