Osynlig ruta
Foto av man som man bara ser kavajen och händerna av samt citat: Män som förföljer kvinnor, som tafsar, gör obscena gester eller ropar nedsättande ord - alla dessa handlingar fungerar som en ständig påminnelse om kvinnors sexuella utsatthet och att kvinnor befinner sig i det offentliga rummet på mäns villkor. Maria Wrndt Höjer
Osynlig ruta

HEMOsynlig ruta

Osynlig ruta

Om boken

Osynlig ruta

Varför feministiskt?

Osynlig ruta

Fler utdrag

Osynlig ruta

Osynlig rutaMera

Osynlig ruta
Rubrik: Manliga instruktörer

MÄN OCH KILLAR som tränar självförsvarssporter gör det inte i första hand för att de ska försvara sig mot sexualiserat våld.
Osynlig ruta
Det är däremot ett av de främsta skälen till att tjejer och kvinnor vill träna självförsvar. Att det är så grundar sig förstås i det vi skrev i början av det här kapitlet: att vi lever i en värld där män är överordnade och kvinnor är underordnade, där män har makt över kvinnor. Och sexualiserat våld är ett uttryck för den könsmaktordningen. Därför är det särskilt viktigt att ha en mans- och killfri miljö just när tjejer och kvinnor tränar självförsvar.
Osynlig ruta
Det betyder förstås också att man inte kan ha manliga instruktörer/tränare när man ordnar feministiska självförsvarskurser.
Osynlig ruta
Tränarens makt
Osynlig ruta
Förutom att inse att det är viktigt med en mansfri miljö i allmänhet, måste vi problematisera tränarens makt – alltså: 1. se den makten, och 2. fundera över vad den får för följder. Tränaren har ju alltid en maktposition gentemot dem han eller hon tränar. Hur den makten används är ett val.
Osynlig ruta
Det är heller ingen nyhet att män som vill utnyttja kvinnor och tjejer söker sig till såna platser där de lättast kan få chansen att göra det. Från hela världen finns exempel på hur män som ska hjälpa kvinnor istället tagit chansen att utnyttja dem ur sin maktställning; läkare, psykologer med flera – inklusive kampsportstränare.
Osynlig ruta
Brist på insikt
Osynlig ruta
Det finns män och killar som faktiskt försöker förstå hur världen kan se ut ur en kvinnas eller tjejs synvinkel. Det är bra. Men det är svårt för män att få det kvinno-jourerna kallar "magkunskap", alltså sådan kunskap som kommer ur egna upplevelser. Författaren och journalisten Johan Ehrenberg skriver i boken "Pengar, makt och alla vi andra" 1. om hur han såg världen helt annorlunda under den korta tid han klädde sig som kvinna och kallade sig Jenny, och han skriver att han är glad att han personligen slipper uppleva det igen:
Osynlig ruta

"Jag litar inte på några bröder. Jag har ju sett dem från andra sidan. Jag har – under en kort period – på stadens gator mött män som trott att jag var kvinna och deras märkliga självsäkra rätt att värdera, verbalt trakassera, handgripligen skrämma och hindra en medmänniska som går på samma gata, men inte är en man, kan inte förklaras, bara upplevas."
Osynlig ruta

Det finns många manliga tränare som är duktiga på grepp och sparkar, men de saknar den självklara förståelsen för hur tjejer och kvinnor utsätts för sexualiserat våld, och vilka följder det får för var och en av oss att leva i en värld där det våldet blivit "normalt". De förstår inte hur kvinnor som går på kurs för att lära sig att försvara sig samtidigt kan oroas över att de riskerar att skada angriparen när de slår i försvar. De manliga tränarna är inte – som kvinnor och tjejer – uppfostrade att i alla lägen tänka på allt vi gör utifrån hur det påverkar andra. De kan inte känna igen sig. Därför förstår de inte heller vad som behövs för att tjejer och kvinnor ska lära sig självförsvar.
Osynlig ruta
Feministisk analys
Osynlig ruta
Den amerikanska instruktören i karate och Tae Kwon Do Laura Kaminski skriver att fysiska tekniker inte är tillräckligt – först och främst måste kvinnor få veta hur de gjorts till offer i vårt samhälle, alltså hur samhället formar könen. 2. Hur mycket du än tränar fysiska tekniker, och hur bra du än blir på dem, räcker det inte – om du inte förstått hur kvinnoförtrycket fungerar.
Osynlig ruta
 Något liknande skriver Catharina Calleman i förordet till boken "Försvara dig, kvinna!" 3.:
Osynlig ruta

"Jag har sett flera exempel på att attityden räcker långt i en självförsvarssituation också utan teknikträning. Å andra sidan är det – tvärt emot vad myterna säger – inte alls säkert att du kan försvara dig bara därför att du har ett svart bälte i karate."
Osynlig ruta

Den här insikten saknar de manliga instruktörerna, liksom de saknar kunskapen om och erfarenheterna av att vara kvinna i ett patriarkat.
Osynlig ruta
Att manliga tränare inte har den insikt och kunskap som krävs handlar förstås inte om biologi. Om en kvinna saknar kunskap om kvinnoförtrycket blir den kvinnan förstås också en sämre självförsvarstränare för kvinnor och tjejer.
Osynlig ruta
Sammanfattningsvis
Osynlig ruta
Skälen till att inte ha manliga tränare/instruktörer är alltså många; från tränarens maktställning och risken för övergrepp, till kvinnors och tjejers rätt till mansfria miljöer och mäns svårighet att på djupet förstå vad det innebär att vara kvinna eller tjej i ett manssamhälle.

Rött kvinnomärke

Noter:
1. Johan Ehrenberg: Pengar, makt och alla vi andra. ETC-bok 1994.
2. Artikeln Feminist Approach to Teaching Self Defense på hemsidan www.tufffemme.com/Very/That/4302000vt.html
3. Lisa Sliwa: Försvara dig, kvinna! Månpocket/Bokförlaget Forum 1991.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Här
nedanför
fortsätter
det...
Röd pil pekandes nedåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Börja här!Osynlig ruta

Osynlig ruta

Myter

Osynlig ruta

Mansfritt

Osynlig ruta

Instruktörer

Osynlig ruta

Anti-auktoritärt

Osynlig ruta

Osynlig rutaSlutord

Osynlig ruta

© Kvinnofronten.nu

Osynlig ruta