Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi

Engelsk flagga


Hem


Historia


Plattform


Remissvar


Artiklar m.m.
Osynlig rutaMenypil  Brev till TV
Osynlig rutaMenypil  Om subliminal perception
Osynlig rutaMenypil  Brev till journalister
Osynlig rutaMenypil  Porrdebatt 1.
Osynlig rutaMenypil  Porrdebatt 2.
Osynlig rutaMenypil  Porrdebatt 3.


Övrigt material


Myter om FmP


Kvinnomärke Till Kvinnofronten


Denna artikel skrevs i januari 1992 och refuserades av en mängd tidningar. Ingen skrev heller om företeelsen.


Osynlig ruta

Varför finns ingen kritisk granskning av porrindustrin?

I flera olika porrdebatter i TV har exempel visats ur hyrvideo-filmen "Kreta by night".

     "Kreta by night" är ett exempel på vad som massmedialt brukar kallas "mjukporr". Den hyrs ut i vanliga videobutiker överallt, alltså inte bara i porrbutiker. Just den filmen har i både TV 1 och TV 4 och i flera tidningar framställts som en av de mest populära porrfilmerna. Den är ett exempel på vad som i porrliberalismens tider anses lämpligt att hyra/titta på en man och kvinna tillsammans. Den är också en av de mest uthyrda filmerna, enligt flera videouthyrare. (Och enligt baksidestexten den mest uthyrda i USA 1990.) Vi tycker därför att det finns skäl att titta närmare på "Kreta by night" och dess innehåll.

     Innehållet i "Kreta by night" (amerikansk titel "House of Dreams") är en drömlik stämningsskildring av en kvinnas onani och fantasi/drömmar. Kvinnorna som medverkar är unga, vackra, fotomodellslika. De ägnar sig åt olika varianter av sexuella aktiviteter i en ordlös värld med suggestiv musik. Porrens alla myter finns med i snabba klipp som ur en rockvideo; blod/krossade spegelbitar/blodröda naglar i slidan, stilettklackar höjda som för att trampa på en kvinnokropp, penisattrapper i form av lysrör med fluoriserande sken eller kameralinser av jätteformat osv. Men allt med en vacker, lockande ljuv och förförisk framtoning och med mycket professionellt fotografi.

     "Kreta by night" innehåller inte scener med sadism, bundna kvinnor, piskning eller något som ens kommer i närheten av att tangera gränsen för vad som eventuellt skulle kunna kallas sexuellt våld eller tvång enligt svensk lag.

Vad den däremot innehåller är korta bildsekvenser på mindre än en sekund (omkring 10 bildrutor) på t.ex. en kvinna iförd mörka glasögon, naken under en läderremsskrud, med koppel runt halsen, piska framför sig och i munnen en munkavle i form av en stor boll fastbunden runt huvudet med läderremmar. Kvinnan med munkavlen förekommer på ännu en kort sekvens i närbild, en annan sekvens visar verktygen liggande på golvet: piskan, handbojor och någon svart läder- eller gummimundering.

Strax därefter smeker sig den drömmande kvinnan med en ridpiska hon tar upp från golvet. Därefter fortsätter filmen som vanligt.

     Varför finns dessa inklippta bilder med i filmen? Om filmens producent anser att det är helt naturligt och accepterat att visa dessa bilder i "Kreta by night", varför visas de inte ordentligt? D.v.s. varför visas de inte i åtminstone en sekund, så att den som tittar på denna film inte bara hinner uppfatta dem utan också medvetet registrera dem?

     Vad vill man uppnå med detta? För oss går tanken osökt till vad som ibland brukar kallas "Cocacola-effekten", d.v.s. när någon medvetet lägger in bilder på en produkt för att påverka den som tittar på filmen utan att åskådaren ska kunna använda sitt kritiska tänkande. Och meningen med de inklippen vet vi. Vi ska påverkas att köpa. Det vi hinner se, men inte medvetet registrera, kan vi inte bearbeta kritiskt.

     Processen kallas subliminal perception. Denna form av påverkan diskuterades mycket bland psykologer och massmediaforskare i Sverige på 50-talet, har vi fått höra. Och videofilmare vi pratat med menar att de utgår från att en bild/sekvens måste visas i cirka 2 sekunder (dvs. 48 bildrutor) innan genomsnittsåskådaren hunnit ta fram sitt vuxna analytiska tänkande.

     När paret som hyrt "Kreta by night" och andra liknande filmer nästa gång går in i sin videobutik och ser ett videoomslag med en bild liknande den med kvinnan med munkavlen, hur reagerar de då? Reagerar de mot våldsanspelningen – de som bara hyr "mjuk-porr"? Eller har de möjligen blivit avtrubbade av att se dessa korta inklippta bilder? Blir de kanske nyfikna, vill de pröva att hyra något "nytt"?

     Vi som arbetar mot pornografi känner igen arbetsmetoderna. I herrpressen visas flickor/kvinnor på "utvikningsbilder" med korta texter intill. I texterna sägs flickan/kvinnan tycka särskilt mycket om "analsex", "bondage" osv. Texterna, som ju "bara" är små "kommentarer" till de "oskyldiga" bilderna, berättar om allt vad som finns att köpa i pornografi. Och på annonssidorna kan man beställa tidningar och video med allt detta; piss & anal, bindning, fist-fucking (knytnävsövergrepp), gummiporr etc. per postorder.

     Så arbetar porrindustrin. Män ska slussas vidare från att tända på lätt kvinnoförakt till att tända på grovt våld mot kvinnor. Och nu ska även kvinnor tränas att godta kvinnoförakt och våld. Allt för att porrindustrin ska kunna sälja mer och tjäna mera pengar. Den porrliberalisering som präglar samhällsdebatten idag, tillsammans med massmedias undfallenhet, gör att porrindustrin får fortsätta denna manipulering helt i ostördhet.

     Idag finns i vissa kretsar en allt ökande medvetenhet om hur pornografi används vid sexuella övergrepp. Den medvetenheten växer ur kvinnojourernas erfarenheter av hur pornografin används av kvinnomisshandlare, enskilda polisers erfarenheter av hur pornografin används mot incestoffer, enskilda läkares erfarenheter av skadorna på offren, våldtagna kvinnor, misshandlade kvinnor, prostituerade kvinnor, barn som utsatts för sexuella övergrepp och många andras erfarenheter av hur pornografin dagligen används som inspiration till våld och övergrepp mot kvinnor och barn.

Tyvärr är det inte de som kommer till tals i massmedia. Istället förs de kvinnliga chefredaktörerna inom porren fram i olika TV-kanalers underhållningsprogram, deras pornografiska verksamhet legitimeras och görs rumsren. Journalisternas kritiska granskning av porrindustrin är i det närmaste obefintlig. När uttryck som "mjukporr" lanseras i massmedia växer porrliberalismen. Och våra ansträngningar att sprida kunskap om övergreppen och pornografins funktion får än mindre gehör. Våldet mot kvinnor fortsätter.

     Och vem tar något ansvar för detta? Inte justitieministern, som anser att porren hålls efter bra här i Sverige då det finns lagar mot vålds- och barnporr. (Att lagarna inte används är under utredning.) Inte heller jämställdhetsministern, som inte ens svarade på en interpellationsfråga om porr, ställd till henne, i riksdagen förra hösten (interpellationsdebatt 29/11 -91). Inte heller psykologerna, som kunde tala om vad en manipulation som porrindustrins får för konsekvenser. Och inte massmedia, som borde tycka att en kritisk granskning av olika samhällsföreteelser är en del av deras uppgift, i yttrande-, tryckfrihetens och demokratins namn.

     Porrindustrin jobbar medvetet, kunnigt och professionellt. Liksom reklambranschen är man skicklig på sitt arbete: att påverka människor. Men om reklambranschen skrivs ofta kritiskt. De tillåts inte manipulera hur som helst, och inte med vilka metoder som helst.

     Så när får vi en kritisk granskning av porrindustrin?

Gerda Christenson, Kvinnofronten
Bettan Andersson, ordförande Folkaktionen mot Pornografi


P.S. Efter att artikeln skrevs, undersökte vi mer om "subliminal perception". Det visade sig att det var förbjudet både genom EU:s direktiv om TV-verksamhet (89/552/EEG, artikel 10) och enligt Europarådets konvention från 15 mars 1989, men bara vad gäller TV och produktreklam. "Kreta by night" är en hyrporrvideo och detta exempel på subliminal perception är inte produktreklam, utan försök till våldspåverkan, vilket inte omfattas av förbudet. Så kan det gå i ett samhälle där pengar är viktigast.


UPP Pil uppåt


© Kvinnofronten 2001.