Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi

Engelsk flagga


Hem


Historia


Plattform


Remissvar


Artiklar m.m.
Osynlig rutaMenypil  Brev till TV
Osynlig rutaMenypil  Om subliminal perception
Osynlig rutaMenypil  Brev till journalister
Osynlig rutaMenypil  Porrdebatt 1.
Osynlig rutaMenypil  Porrdebatt 2.
Osynlig rutaMenypil  Porrdebatt 3.


Övrigt material


Myter om FmP


Kvinnomärke Till Kvinnofronten


Detta brev sändes till flera olika TV-kanaler under våren 1991.


Osynlig ruta

Hej!

Under det senaste året har pornografi tagits upp i flera tidningsartiklar och TV-program. Men det har nästan genomgående varit på ett väldigt ytligt sätt, i något kort reportage eller mindre diskussionsstund i ett underhållningsprogram. Bland kabelkanalerna har TV 4 nu i vår utmärkt sig genom att göra flera pinsamt ytliga och dåliga program.
     Ingen frågar: Varför finns pornografi?

Röd bock i kantenSverige är ett väldigt speciellt land vad gäller porren, bl.a. genom slopandet av alla restriktioner mot pornografi 1970. Vad har då vår lagstiftning inneburit?

Röd bock i kantenI Sverige är porrindustrin en etablerad industri, och en mycket lönsam industri. Samtidigt verkar den till stor del i det fördolda. Vilka är aktörerna bakom porrindustrin? Vad är det som gör den så lönsam?

Röd bock i kantenPorrindustrin är idag en massindustri. Och denna massindustri sprider budskap. Om sexualitet, våld och relationer mellan män och kvinnor. Vad är det då som sägs i porren, i texter och bilder? Hur påverkas vi av porrens budskap?

Röd bock i kantenNär vi är ute på skolor märker vi att den sexualundervisning ungdomar får idag inte är mycket bättre än den var för 10, 20, 30 år sedan. Fortfarande är det porren som får påverka mycket av unga människors föreställningar om vuxenvärldens sexualitet. Men porren idag ser inte ut som den gjorde i början av 70-talet. Hur påverkas då dagens ungdomar av budskapen i 90-talets pornografi?

Röd bock i kantenBilders påverkan fungerar inte likadant som texters påverkan. Bilders påverkan är oftare känslomässig och omedveten. Det borde vara något som skulle intressera TV – som bildmedia.

Röd bock i kantenFörutsättningen för porrens utbredning är ett sexualfientligt samhälle, där porrindustrin kan spela på puritanism och dubbelmoral. Hur har de då lyckats sprida myten om att porr är lika med sexuell frigörelse?

     Så skulle vi kunna fortsätta att rada upp frågeställningar vi skulle vilja se behandlade i TV. I Folkaktionen mot Pornografi har vi nu i vår sammanställt ett nytt diabildföredrag som tar upp innehållet i pornografin, bildanalys, porrens påverkan med mera. Det borde ni vara intresserade av. Och vi ställer förstås gärna upp, vare sig det handlar om tips på idéer till program, intervjuer eller en dokumentär om hur vi arbetat fram diabildföredraget.
     Hör av er!

Bettan Andersson, ordförande i FmP


UPP Pil uppåt


© Kvinnofronten 2001.