Bakgrundspapper uppe

«  Grundade det som blev Women's Library London

Porträttfoto av ung Ruth med uppsatt hår och pärlhalsband
Namn: Ruth Cavendish Bentinck

Ruth Mary St Maur föddes den 21 oktober 1867 i Tanger i Marocko. Hennes mamma Rosina var av romsk släkt, och hon jobbade som hembiträde när hon träffade den brittiske greven Ferdinand St Maur, son till den 12:e hertigen av Somerset.
Osynlig ruta
  Det var troligen för att Rosina inte ansågs fin nog som Ferdinand inte gifte sig med henne. Men när Ruth var född reste de tillbaka till England. Ruth hann också få en lillebror, Harold, strax innan pappan dog när hon var två år.
Osynlig ruta
Målning i bred guldram av kvinna med tre småbarn i knät sittande på en röd soffa  När Ruth var 5 år dog även mamman. Trots att barnen var illegitima* fick Ruth och Harold bo hos, och uppfostras av, sin farmor och farfar, hertigparet. Barnen fick också deras efternamn. Och när farmodern dog när barnen var i tonåren ärvde Ruth ganska mycket pengar.

Liten grå pil som pekar åt vänster Ruths farmor, hertiginnan Jane Georgiana
St Maur, med tre av sina barn.
Osynlig ruta

  20 år gammal gifte sig Ruth 1887 med aristokraten Frederick Cavendish-Bentinck. De fick sedan fem barn tillsammans, men en av sönerna dog bara ett år gammal.
Osynlig ruta
Kanske var det Ruths motsägelsefulla uppväxt som illegitim dotter till ett romskt hembiträde och samtidigt mitt i överklassen, som fick henne att redan som barn bli så väldigt radikal att hon kallades "Red Ruth". Hon har beskrivits som "smart och upprorisk", och hon blev en engagerad socialist, som umgick både med drivande vänsterfolk och en del ur adeln. Som kvinna var hon också påverkad av sin farmors syster, den starka Caroline Norton, och Ruth var precis som Caroline en kvinna som sa vad hon tyckte.
Osynlig ruta
Tändsticksask från Bryant & May  Ruth stöttade tändsticksarbeterskornas strejkMärke i form av NFWW:s sköld med texten National federation of Women Workers. Texten inuti är för liten för att kunna läsas. Bryant & May 1888. Hon engagerade sig i kvinnogruppen i det socialistiska Fabian Society, där hon bland annat skrev en broschyr om aristokrati och socialism. Hon gick med i NFWW, National Federation of Women Workers, som kämpade för arbetarkvinnors rättigheter, inklusive rätt till fackföreningar. De krävde också kvinnors rösträtt, och 1909 gick Ruth dessutom med i WSPU, Women's Social and Political Union.
Osynlig ruta
Tidningsklipp med en kvinna som marscherar med plankat fram och bak med krav på rösträtt  Ruth marscherade utanför parlamentet med plakat, höll tal på offentliga möten, drev lobbying i stadsfullmäktige och skrev otaliga artiklar. Hon skrev inte bara för de organisationer hon själv var med i, utan också andra radikala tidningar, exempelvis Sylvia Pankhursts Woman's Dreadnought.
Osynlig ruta
Affisch för mlöte om marschen, där Ruth Cavendish Bentinck är en av talarna1912 ledde Ruth tillsammans med Florence Gertrude de Fonblanque från WFL, Women's Freedom League, en Women's March för rösträtt från Edinburgh till London. Kvinnorna var då klädda i brunt, grönt och vitt medan de marscherade. Efteråt startade de Marchers Qui Vive Corps, som gick ut på att kvinnor i brunt, grönt och vitt skulle dyka upp på rösträttstillställningar överallt.
Osynlig ruta
  Men när WSPU började använda sig av allt mer våldsamma metoder blev Ruth besviken. Själv var hon pacifist och 1912 gick hon över till NUWSS, National Union of Women's Suffrage Societies. När första världskriget bröt ut, och NUWSS uppmanade till stöd för Storbritanniens insats i kriget, hörde Ruth till dem som istället gick med i det då nybildade US, United Suffragists, med pacifisten och fredskämpen Emmeline Pethick-Lawrence i spetsen. Där ingick Ruth i ledningen.
Osynlig ruta
Foto av Rutn Cavendish Bentinck på ett studiefoto med stor hatt och vacker klänning. Hon håller i ett papper med rubriken "Crusade" påMen det som har gjort att Ruth Cavendish Bentinck är ihågkommen än idag, är hennes bibliotek. 1909 startade hon ett eget bibliotek med böcker om feminism, rösträttskamp och mycket annat. Hon ville att kvinnor som inte hade råd att köpa egna böcker skulle ha samma möjlighet att läsa som rika. Så Ruth samlade in böcker, tidskrifter, broschyrer och annat material ända från att rösträttsrörelsen startade i Storbritannien på 1850-talet. Alla böcker och allt annat material som Ruth samlade på sig under många år blev så småningom grunden till Women's Library, Storbritanniens största kvinnobibliotek. Det finns även böcker som är flera hundra år i samlingarna, men det fokuserar på 1800- och 1900-tal.
Osynlig ruta
  Women's Library innehåller böcker, broschyrer, tidskrifter, tidningsklipp, fotografier, banderoller, affischer, rockmärken, textilier och keramikföremål. Dessutom finns en mängd arkiv från både organisationer och enskilda kvinnor, bland annat de mest kända rösträttskvinnorna. Även mer nutida feministiska organisationer, som Greenham Common Women's Peace Camp och Women in Black har lämnat sina arkiv till Women's Library.
Osynlig ruta
  Numera har biblioteket även en stödorganisation, som heter The Friends of the Women's Library. Storbritanniens museum, bibliotek och arkivråd har också slagit fast Women's Librarys "enastående nationella och internationella betydelse" och UNESCO har förklarat det som en del av Storbritanniens "världsarv". Ruth Cavendish Bentinck fortsatte att donera böcker till Women's Röckmärke i vitt, lila, grönt och guld, med svart text: Votes for women, i mittenLibrary ända till sin död. Idag drivs biblioteket av LSE, London School of Economics, inom ramen för British Library of Political and Economic Science.
Osynlig ruta
Det är svårt att hitta information om personen Ruth Cavendish Bentinck. Det mesta som finns handlar om henne som den som la grunden för Women's Library. Men uppenbarligen var hon en drivande aktivist, starkt engagerad i kamp för kvinnors rättigheter, fred och socialism under massor av år, och en som brann för folkbildning och folkupplysning.
Osynlig ruta
  När Ruth var 81 år dog hennes man. Själv levde hon ytterligare flera år, men vi vet inte mer än att hennes engagemang för folkbildning och bibliotek fortsatte hela livet.
Osynlig ruta
  Ruth Cavendish Bentinck dog den 28 januari 1953 i sitt hem i London, 85 år gammal.
Osynlig ruta

En bok har skrivits om Ruth Cavendish Bentincks liv, med titeln Strange Inheritance.

* Illegitim = olaglig, eller: som inte erkänns av lagen. Inom överklassen ansågs barn vara av "oäkta börd" om föräldrarna inte var gifta med varandra. De barnen hade då ingen laglig arvsrätt, och ansågs inte ens vara släktingar på riktigt, utan sågs ofta som en skam för den fina släkten.

Avdelare i form av grå linje med en datorskärm till vänster

Rubrik: Kolla:
Blinkande gul stjärna Kolla gärna de digitaliserade delarna av Women's Library där rösträttsrörelsens tidningar och broschyrer finns att läsa direkt på nätet.
Osynlig ruta
Blinkande gul stjärna Mer om allt möjligt finns att kolla på Women's Library.
Osynlig ruta
Blinkande gul stjärna Ruth Cavendish Bentincks brev i broschyren om aristokrati och socialism kan du också läsa direkt på nätet hos Women's Library.

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i Storbritannien
 Pil åt vänster Till tema facklig kamp
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-05-13

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu