Bakgrundspapper uppe

«  Den radikalare av 1800-talets rösträttsorganisationer i USA

Ihopklippt foto av fyra kvinnor av dem som grundade NWSA
Bland de mest kända medlemmarna i NWSA fanns Martha Coffin Wright,
Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton och Matilda Joslyn Gage.

Rubrik: National Woman Suffrage Association

National Woman Suffrage Association (NWSA) bildades våren 1869 ur motsättningarna som uppstått inom AERA, American Equal Rights Association.
Osynlig ruta
  Ofta framhålls Elizabeth Cady Stanton och Susan B. Anthony som de mest drivande i bildandet av NWSA, men många andra kända rösträttskvinnor var också med, som Martha Coffin Wright Brosch i form av symbolen för Seneca Falls konvention - en solros - och i mitten står i guldskrift mot röd bakgrund: 1848och hennes syster Lucretia Mott, Ernestine Rose, Elizabeth Smith Miller, Harriet Forten Purvis, Sojourner Truth och Matilda Joslyn Gage.
Osynlig ruta
  NWSA ville i likhet med AERA kämpa för universell rösträtt, alltså för alla. Därför krävde de federal rösträtt (för alla stater samtidigt) och rösträtt oavsett kön, etnicitet eller inkomst. Och därför var de emot det då liggande förslaget att ändra USA:s konstitution genom 15th Amendment, som skulle ge svarta män rösträtt men inte kvinnor.
Osynlig ruta
  Till skillnad från AWSA, American Woman Suffrage Association, den andra organisation som bildades ur AERA, var NWSA partipolitiskt obunden och kvinnoseparatistisk. Män kunde bli stödmedlemmar, men inte ha någon påverkan. NWSA satsade på att få massor av kvinnor att bli aktivister för rösträtt. När organisationerna först hade bildats var det AWSA som hade flest medlemmar, men vartefter vände det.

Illustration av en kvinna som står på ett podie och talar framför massor av folk. Bakom henne på podiet sitter ett antal kvinnor bakom bord och på borden hänger affischer med texten "Join the National Woman's Suffrage Association"
Illustration av ett NWSA-möte publicerad i Frank Leslies
Illustrated Newspaper 19 juni 1880.
Osynlig ruta

NWSA var i första hand en rösträttsorganisation, men de arbetade också med många andra frågor som berörde kvinnors rättigheter. De drev kvinnors rätt till utbildning, lika lön för lika arbete, facklig organisering och rätt till skilsmässa. De ordnade föreläsningar och all slags aktivism. Och de satsade på att peppa kvinnor, både enskilt och som grupp. När "Forefathers' Day" firades införde NWSA "Foremothers' Day", för att visa på att kvinnor alltid spelat roll i historien.
Osynlig ruta
Foto av två kvinnor som står på var sin sida om ett stort standar med NWSA:s namn på   En aktion som lokalgrupper på flera orter gjorde var att kvinnor lokalt försökte rösta. Susan B. Anthony arresterades 1872 och dömdes i en uppmärksammad rättegång för att hon olagligen hade försökt rösta. Läs mer om det HÄR.
Osynlig ruta
Omslag till tidningarna The Revolution, The National Citizen and Ballot Box samt The Woman's TribuneRedan 1868 hade Susan B. Anthony och Elizabeth Cady Stanton startat tidningen The Revolution, med stöd av en rik sydstatsman som var känd rasist. Det fick de mycket kritik för, och The Revolution blev inte NWSA:s tidning, även om det ibland framställs så. Istället lades den ner i brist på pengar 1870. Men NWSA:s politiska linje fortsatte att föras fram bland annat i Matilda Joslyn Gages tidning The National Citizen and Ballot Box, som för många framstod som NWSA:s officiella tidning under de tre år den gavs ut, och sedan i Clara Bewick Colbys tidning The Woman's Tribune.
Osynlig ruta
  Susan B. Anthony och Elizabeth Cady Stanton satsade på att genomföra föreläsningsturnéer runt om i landet, vilket fick organisationen att växa överallt, eftersom de var mycket efterfrågade föreläsare.Gammaldags rockmärke med guldfärgad botten och på det står: Votes for Women
Osynlig ruta
  1873 drev NWSA den nationella kampanjen "No taxation without representation", alltså att kvinnor inte borde behöva betala skatt så länge de inte hade rätt att vara med och påverka.
Osynlig ruta
Med åren började de två stora organisationerna i rösträttsrörelsen att samarbeta en del. På initiativ av Lucy Stone och hennes dotter Alice Stone Blackwell träffades representanter för AWSA och NWSA under 1887 för att diskutera en sammanslagning av organisationer. 1890 blev den av, då NAWSA, National American Woman Suffrage Association, bildades.
Osynlig ruta
  Men i NWSA hade medlemmarna delad inställning till sammanslagningen, eftersom den nya organisationen skulle bli en renodlad rösträttsorganisation i den mer konservativa riktningen. Matilda Joslyn Gage och flera andra av de mest radikala i NWSA bildade istället WNLU, Woman's National Liberal Union, där de fortsatte driva kvinnors rättigheter på flera sätt.
Osynlig ruta

Avdelare i form av en rad av böcker

Rubrik: Läs mer
Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton och Matilda Joslyn Gage skrev det stora verket av History of Woman Suffrage i flera delar. Alla delarna finns att läsa hos Projekt Gutenberg på nätet i flera olika format.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
 Pil åt vänster Till tema rösträtt USA
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-06-23

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu