Bakgrundspapper uppe

« Tillbaka

Foto av fyra kvinnor utanför WFL:s kontor i Debenham. Skyltfönstren är fulla av affischer. Kvinnorna har långa kappor och hattar på sig. Alla ser in i kameran
Rösträttskvinnor utanför Women's Freedom Leagues kontor i Debenham.
Rubrik: The Vote

Bild av omslagen till fyra nummer av The VoteThe Vote startades 1909 som en veckotidning, av den mer radikala av de brittiska organisationerna för kvinnors rösträtt, WFL, Women's Freedom League. Den var radikalare än flera av de andra rösträttstidningarna, och stod för en mer demokratisk linje, eftersom den drev rösträtt för alla kvinnor, inte bara de rika.
Osynlig ruta
  Charlotte Despard, en av dem som startat WFL, var redaktör. Andra som också skrev mycket var till exempel Teresa Billington-Greig, Nina Boyle och Cicely Hamilton.
Osynlig ruta
  Till stilen var The Vote annars mest lik tidningen Votes for Women, det vill säga att den inte bara var ett nyhetsbrev för organisationen, utan hade en mer journalistisk framtoning och populär layout. Förutom artiklar om allt möjligt hade den också artikelserier, till exempel om WFL:s historia.
Osynlig ruta
  The Vote skrev om allt möjligt som rörde kvinnor, inte bara rösträtt. De skrev om barnomsorg, kvinnors arbete, lika lön oavsett kön, äktenskaps- och skilsmässolagar, könssjukdomar Rockmärke med en båt i mitten med uppfällt segel och runt omkring står det "No Vote - No Tax"och prostitution. De skrev även om kända feminister, som Josephine Butler och Florence Nightingale. De skrev om sina specialkampanjer, som startandet av WTRL, Women's Tax Resistance League. Och så skrev de förstås om rösträttsrörelsen, både inom organisationen och i andra länder.
Osynlig ruta
Under första världkriget fortsatte The Vote till skillnad från WSPU:s och NUWSS:s tidningar att driva kvinnors rösträtt. De skrev dessutom om fredsarbete både i nationellt och internationellt.
Osynlig ruta
Foto av en kvinna som står vid ett skrivbord iförd hatt och dräkt. Längst fram syns en löpsedel med rubriken "The Vote". Under står texten:  Nina Boyle var en av dem som skrtev mycket i The Vote.  Liksom Votes for Women publicerade The Vote också annonser från affärer som läsarna kunde tänkas vara intresserade av, och uppmanade samtidigt läsarna att endast handla i de affärer som var för kvinnors rösträtt.
Osynlig ruta
  The Vote kom inte i närheten av upplagorna för Votes for Women eller The Common Cause, men den trycktes i 2 000 ex i veckan.
Osynlig ruta
The Vote fortsatte att komma ut även då rösträtt för kvinnor delvis införts i Storbritannien. Men vi har haft svårt att hitta någon information om de sista åren den kom ut. Det enda vi sett är att den ska ha fortsatt komma ut till 1933.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Gamla nummer av The Vote (1909-1929) finns att läsa direkt på nätet hos The Digital Library.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-05-30

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu