Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi

Engelsk flagga


Hem


Historia


Plattform


Remissvar


Artiklar m.m.


Övrigt material
Osynlig rutaMenypil  Förord
Osynlig rutaMenypil  Exemplet
Osynlig rutaMenypil  Porrindustrin
Osynlig rutaMenypil  Anspelning
Osynlig rutaMenypil  Politikerna & lagstiftningen
Osynlig rutaMenypil  Samhället
Osynlig rutaMenypil  Vad göra?
Osynlig rutaMenypil  Om FmP
Osynlig rutaMenypil  Lästips


Myter om FmP


Kvinnomärke Till Kvinnofronten


Vem vill inte ha lammkött?

Osynlig ruta

Foto av en napp

Rubrik: Anspelningspornografi

Under nästan tio års tid,
från 1971 till 1980, var det fullt lagligt att sprida barnpornografi i Sverige. När den svenska lagen mot barnpornografi började gälla 1980, rensades den värsta barnporren bort från porrbutikernas hyllor; de yngsta barnen och de grövsta övergreppen. Men porrindustrin består av affärsmän, som inte så enkelt ville ge upp sin vinst. De fann snart på sätt att komma runt lagen och ändå tjäna sina pengar. Ett sådant exempel är vad vi i Folkaktionen mot Pornografi brukar kalla anspelningsporr, d.v.s. pornografi där flickor och unga kvinnor gjorts "yngre" genom att skildras med tofsar i håret, nallebjörnar, slickepinnar, ballonger, nappflaskor m.m.Foto av en polkagrisklubba
     Tidningar och filmer har namn som anknyter till barn, som "Schulmädchen", "Teenage Girls", "Babe", "Sweet Little" med mera.
     I sådana filmer skildras hur män utnyttjar sina döttrar/styvdöttrar, grannflickor och andra barn. Ofta handlar det om skolflickor, men det finns också filmer som anspelar på mindre barn. Det kan t.ex. vara en vuxen kvinna som ligger klädd som en baby i en stor spjälsäng och för en jättenapp ut och in genom slidan medan hon gnyr som en baby och ropar på pappa, som sedan kommer och utnyttjar henne.
     I tidningarna varvas anspelningsbilder med texter som berättar att flickorna på bilderna är barn. De skildras ofta som att de "älskar att klä av sig" inför vuxna män och att "hon blir alldeles blöt av att tänka på hur hennes pappas grannar inte kan slita ögonen från hennes oskuldsfulla kropp". Flickorna beskrivs i termer av oskuldsfull och förförisk. Artiklar kan också direkt anspela på incest, t.ex. genom att ha rubriker som "Min kåta morfar" och "Incest Joys" (incestuösa nöjen). Allt går ut på att läsaren/tittaren ska tända på småflickor, och onanera till skildringar av utnyttjade barn. Med hjälp av pornografin flyttas gränser – det otillåtna uppfattas som tillåtet.
     Men dessa tidningar och filmer kan inte dömas enligt den svenska lagen mot barnpornografi. Lagen omfattar ju inte texter, utan tar bara upp vad som syns på en bild.

     Bilder/filmerna som anspelar på unga flickor uppmuntrar – precis som pornografin med bilder av dem som alldeles uppenbart är barn – till sexuella övergrepp mot barn. De fungerar som reklam för övergrepp. Ibland fotograferas sedan övergreppen, som i sin tur inspirerar till nya övergrepp. Detta är en insikt alltför många vuxna slår ifrån sig, för att kunskapen om pornografin är för svår att bära – för de vuxna.

Porren bagatelliseras
Nästan överallt där pornografi diskuteras i Sverige framställs den som något harmlöst och oförargligt. För några år sedan skrev forskaren Kjell Svensson i RFSU:s Tre rapporter om pornografi (3) om kommersiell pornografi, att porren innehåller väldigt lite våld. Han hade undersökt skådespelade beteenden i pornografisk videofilm och klassificerat dessa beteenden enligt olika uppfattningar man kan ha om vad som ska räknas till våld.Foto av en liten docka
     Kjell Svensson kom fram till olika procentsatser beroende på om "man" ansåg t.ex. fistfucking ("knytnävsknull"; pornografi där någon för upp knytnäven i kvinnans slida, eller analöppningen på en kvinna eller man) eller bondage (porr där – oftast – kvinnor binds och utnyttjas sexuellt) som våld eller ej. Det här sättet att resonera kring eventuellt våld leder tyvärr nästan alltid till handlingsförlamning – allt vänds bara till en fråga om att människor tycker olika.
     För att komma ifrån denna låsning av diskussionen om pornografi, våld och påverkan, gjorde två medlemmar i Folkaktionen mot Pornografi, Gerda Christenson och Christina Nilsson, en genomgång av baksidestexter till pornografisk videofilm som säljs i vanliga videobutiker (inte i särskilda porrbutiker), sådana videobutiker som finns både i storstäderna och i nästan varje liten ort runt om i landet. Syftet var att komma ifrån frågan om vem som ska få definiera vad som är våld och istället titta på porrindustrins avsikt vad gäller våld och påverkan. Undersökningen utgick därför ifrån vad porrindustrin själv påstår att filmerna innehåller – i baksidestexterna på videoomslagen.
     Utgångspunkten var frågan om våld och påverkan, men resultatet gav information också kring pornografi, barn och påverkan.

Baksidestexterna
Genomgången omfattar 50 videofilmer, vilket är ett litet urval, men det är ändå dubbelt så många som i Kjell Svenssons rapport. Den innehåller en kvantitativ och en kvalitativ genomgång. I den första delades texterna in i återkommande teman. Tre sådana gick tidigt att se: porrindustrin betonade att det var mycket unga, sexualdebuterande flickor i filmerna, de poängterade tabun & gränsöverskridningar, och de uttryckte hot eller beskrev direkt våld.
     Ord som placerades i kategorien unga/debut var: sexualdebut, lillflickan, blyga amatörer, alldeles för ung, i yngsta laget, ohyggligt unga, yngsta flickorna hittills, små flickstjärtar, lammkött, oskuld, nybörjare, tonåring, tonårsmusar, direkt från plugget, yngst i klassen, baby doll, liten lolita men också sånt som söt och näpen docka, dockan i flickrummet och grannens dotter.
     Resultatet av genomgången visade rent siffermässigt att 74% av baksidestexterna innehöll kategorien unga/debut.
     Genom att så ofta framhäva – som försäljningsargument – att flickorna på filmerna är barn, eller på gränsen till barn, framställer porrindustrin det som naturligt att konsumenterna/männen tänder på barn snarare än vuxna kvinnor.
     Betoningen på våld var också påfallande. 68% av filmerna innehöll antingen kategorierna våld/tvång/hot eller lura/övertala eller bägge delarna. Porrindustrin påstår alltså att en klar majoritet av filmerna innehåller sexuella handlingar kvinnan/flickan inte själv önskar delta i. Porrindustrin vill framhäva – som försäljningsargument – att filmerna innehåller mer eller mindre påtvingade sexuella handlingar. Varför?

Baksidestexter i kommersiell porrvideofilm

Unga/debut
Våld/tvång/hot
Lura/övertala
Tabu/gräns

74%
54%
32%
70%

Följderna av sexuella övergrepp
Det sexuella övergreppets kärna är makt. Följderna av övergreppen är lättare att förstå när de beskrivs i krigstermer; från gränskränkning till invasion till total ockupation. Det senare gäller särskilt när barnet utsätts ofta, under lång tid och då förövaren står barnet nära. När små barn och ungdomar i tidiga tonåren utsätts för sexuella övergrepp innebär det, förutom tvånget i sig, också att de påtvingas en vuxensexualitet de inte är psykiskt mogna för. Det får inte bara till följd att de förlorar tilliten till den vuxne/förövaren. De förlorar också tilliten till världen över huvud taget, känslan för sitt eget värde och tilltron till sitt eget förstånd. Sexuella övergrepp tar ifrån barn och ungdomar deras grundtrygghet. Gemensamt för de utsatta barnen är dålig självkänsla, dålig kroppsuppfattning och känsla av skuld och skam.
     Några förövare har själva en gång varit utsatta barn, och ur det har vuxit en teori om att utsatta barn växer upp till förövare. Förutom att många andra förövare inte varit utsatta som barn, är det en könsblind teori. De allra flesta av de utsatta barnen är flickor och nästan alla förövare är män. Men om de som utsatts för sexuella övergrepp inte får hjälp och stöd, är risken stor att de senare i livet hamnar i olika former av missbruk, som mat-, sex- och/eller drogmissbruk, att de får psykiska problem, och/eller hamnar i prostitution och pornografi.
     Om de sexuella övergreppen fotograferats eller filmats måste de dessutom som vuxna plågas av vetskapen om att dessa dokumentationer fortsätter att spridas, till vem som helst och när som helst – idag kanske de genom data sprids över hela världen.
     Traci Lords är ett sådant utsatt barn, som idag som vuxen tvingas se att filmerna sprids över hela världen, så att miljontals män om och om igen kan onanera till de sexuella övergrepp som gjordes mot henne.

Barnporr som försäljningsargument
Porrindustrin vet vad de gör, och deras utnyttjande av barn och tonårsflickor är medvetna val. Baksidestexterna till videofilmerna talar för sig själva, de visar mycket tydligt porrindustrins avsikt. I texterna använder porrindustrin gärna engelska uttryck, och vid en första anblick kan det verka som förskönande omskrivningar, men konsumenterna vet ju vad t.ex. fistfucking, bondage och S/M (sadomasochism) betyder. Liksom det vanligt förekommande "gangbang" – det amerikanska slanguttrycket för gängvåldtäkt.
     De exempel på baksidestexter vi valt i denna broschyr hör till de mildare. Liksom i porren i övrigt har också anspelningspornografin blivit allt mer rå och våldsinriktad. Det finns tidningar och filmer som ännu mer direkt kopplar samman sexuellt våld, sadism och småflickor; videofilmserier som t.ex. "Teenage perversions" ("Tonårsperversiteter"). Seriens omslag visar en slickepinne, en avbruten polkagrisstång och en taggig penisattrapp i metall, omringade av ett halskoppel i läder med metalltaggar. Bredvid den återkommande färgillustrationen finns varierande bilder av unga flickor. Omslagstexterna berättar att filmerna skildrar tonårsflickor utsatta för piss, bajs & analsex, bondage m.m. Liksom i den övriga pornografin finns bland anspelningsporren allt att välja på, även tonårsflickor med djur.

Anspelningsporr & rasism
Pornografin är också starkt rasistisk. Bland allt annat i utbudet av anspelningspornografi finns även särskilda porrtidningar och porrfilmer med "Thai Lolitas" (thailändska småflickor) och reportage om "sexparadisen" i sydostasien, tidningsartiklar som direkt uppmanar män att utnyttja prostituerade. Så reser män från väst till sydostasien för att våldföra sig på tredje världens kvinnor och barn.

Medvetna val
Det mesta porrindustrin gör är mycket medvetet och välkalkylerat. Filmtitlar och tidningsnamn, liksom tidningarnas och filmernas innehåll, tillkommer inte av en slump, lika lite som baksidestexterna på videofilmerna. Baksidestexterna är styrmedlet för att få filmerna sålda respektive uthyrda.
     Och styrmedlet är alltså ofta förutsättningen att det är normalt, naturligt och t.o.m. eftersträvansvärt att vuxna män tänder på småflickor.

Samma grundsyn
Detta är egentligen ingenting konstigt. Pornografin skildrar kvinnohatet draget till sin spets, men den bryter inte alls mot den grundläggande syn som finns i hela samhället. Den engelska forskaren Liz Kelly skriver:

     "Gemensamt för många kulturer är att sexuell tillgång till flickor och unga kvinnor är ett privilegium som ofta tillfaller män med makt, såsom hövdingar, präster och religiösa ledare, genom seder som t.ex. "devadasi". Det västerländska ekot av denna uråldriga patriarkala tradition kan man se i den obligatoriska unga flickvän (i vissa fall 'minderåriga') som äldre rika män håller sig med. Här finns en viktig grundtanke där manlig makt, ekonomisk makt och social status är kopplad till sexuell tillgång till flickor och unga kvinnor." (4)

     Med denna medvetenhet i botten, blir det lättare att förstå det samhälleliga motståndet mot att göra något åt pornografin.

Foto av en dockskåpsdockvagn

Fotnot: Undersökningen av baksidestexter är ännu inte publicerad. Folkaktionen mot Pornografi har sökt ekonomiskt bidrag till tryckning från flera håll, men hittills har man endast fått avslag.
Osynlig ruta
Tillägg:
Senare kopierade Kvinnofronten upp undersökningen "När din våldtäkt blev underhållning. Om pornografi, våld & påverkan – en undersökning av porrindustrins avsikter". Läs mer och beställ HÄR.


Noter:
3. Våld, dominans och sexualitet. En innehållsanalys av pornografiska videofilmer av Kjell Svensson i RFSU:s Tre rapporter om pornografi, 1993. Up arrow
4. Liz Kelly: Weasel Words: Phaedophiles and the Cycle of Abuse ur Trouble & Strife 33/1996, sidan 45, vår översättning. Up arrow


UPP Up arrow    


   Left arrowLeft arrow FÖREGÅENDE SIDA

NÄSTA SIDA Right arrowRight arrow   


© Text & foto: Gerda Christenson. Citera gärna denna text, men glöm inte att uppge källan,
som är broschyren "Kommersiell barnpornografi" från Folkaktionen mot Pornografi.

Osynlig ruta