Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi

Engelsk flagga


Hem


Historia


Plattform


Remissvar


Artiklar m.m.


Övrigt material
Osynlig rutaMenypil  Förord
Osynlig rutaMenypil  Exemplet
Osynlig rutaMenypil  Porrindustrin
Osynlig rutaMenypil  Anspelning
Osynlig rutaMenypil  Politikerna & lagstiftningen
Osynlig rutaMenypil  Samhället
Osynlig rutaMenypil  Vad göra?
Osynlig rutaMenypil  Om FmP
Osynlig rutaMenypil  Lästips


Myter om FmP


Kvinnomärke Till Kvinnofronten


De baksidestexter från pornografiska videofilmer vi citerar kommer alla från filmer som sprids i vanliga videobutiker, inte från särskilda porrbutiker.

"Han heter Todd. Han är stor. Han är svart. Och innanför gylfen bär han ett livsfarligt vapen. 30 cm och alltid skjutklar. 30 cm av ren fasa. Så stor att det blir stora hål i väggen när han knäpper upp.
     Med sitt "vapen" får han alla flickor på rygg. Eller snarare på mage. För det är deras ändor han vill åt. Han vill se flickorna svettas under sig. Spärra upp ögonen. Bita ihop tänderna.
     Och han väljer bara vita flickor. Då blir det ännu mer tabu. En svart jätte som ränner den djupt, DJUPT i en liten, söt vit flicka – han älskar känslan.
     Kompisarna vill också vara med. Men flickorna säger; 'nej, nej, det gör ont, ju'. Och då får en av killarna en idé. 25 000 dollar till tjejen som gör bästa bakvägsligget. Och om de inte får pengarna – so what?!"

Ur porrvideofilmen "Fram med rumpan, stumpan! "


Skapelsens herre!

Osynlig ruta

Rubrik: Pornografin i samhället

Att bara
se porrens sexuella våld mot kvinnor och barn, utan att analysera det, väcker förmodligen mest uppgivenhet och förvirring. Därför är det viktigt att förstå pornografin i sitt samhälleliga sammanhang.Foto av en leksaksgunghäst i trä
     När vi ser anspelningspornografin och förstår hur porrindustrin fungerar, ser vi också att barnpornografi bara är toppen på ett isberg. Varken barnpornografi eller pornografi över huvud taget är isolerade företeelser. De hänger samman med mäns övriga sexuella våld mot kvinnor och barn; i våldtäkt, kvinnomisshandel, prostitution, incest och andra sexuella övergrepp. Och de hänger samman med sexuella trakasserier på skolor och arbetsplatser, med "sex-skämt" och med tafsande på bussar och tunnelbanor. Allt detta är exempel på sexuellt förtryck. Och sexuellt förtryck är en del av kvinnoförtrycket.
     Ofta talas i Sverige om jämställdhet och könsroller. Som om skillnaden mellan könen skulle försvinna om vi bara ändrade lite på rollerna. Men då frågas inte om vem det är som tjänar på skillnaden, vem som har makten. Vårt samhälle är uppbyggt kring att män har makt och kvinnor är underordnade. Kvinnor och barn har helt enkelt inte samma värde som män. Det får till följd att mannen är norm i vårt samhälle; på arbetsmarknaden, inom sjukvård, media, kultur, religion, ekonomi, politik – allt.
     Det att mannen är norm gör att männen ges tolkningsföreträde. Därför utgår man inte heller vad gäller barnpornografi från barnets rätt, utan från mannens. Den offentliga debatten handlar mer om risken för att en man skulle bli oskyldigt dömd för övergrepp, än om risken för att ett barn ska fortsätta bli utnyttjat och lämnas rättslöst. Och därför ställer samhället större krav på barnet/offret än på mannen/förövaren även i de fall då det är helt klart att ett övergrepp har skett.
     I Sverige idag kan en man få ett lindrigare straff för en våldtäkt mot ett minderårigt barn med motiveringar som att en flicka i tidiga tonåren försökt "verka erfarnare" än hon var. Eller med motiveringen att två 9-åriga flickor uppträtt "förföriskt". Eller att en 8-årig flicka inte gjort "tillräckligt" motstånd. Hon – barnet – förväntas ta ansvar för sitt beteende. Av honom – den vuxne – kräver samhället inte samma ansvarsfulla beteende. Varför accepterar vuxna män att bli omyndigförklarande i just detta sammanhang, men inte annars? Och nämndemännens resonemang, att vuxna män förväntas tro att en liten flicka skulle vilja ha samlag med dem om hon inte gör "tillräckligt" motstånd – var har de fått det ifrån?

Pornografin flyttar gränser
Pornografin hjälper till att upprätthålla den könsliga maktstrukturen i samhället. Pornografins kvinnohat är en förstorad spegelbild av det kvinnoförakt som finns i hela samhället, men den är också med och påverkar kvinnosynen. Genom pornografin görs mäns sexuella våld mot kvinnor och barn till något "normalt", något sexuellt upphetsande – pornografin får oss att bli avtrubbade inför sexuellt våld. Ju mer utbredd pornografin blir, desto mer påverkas vi. Vi alla – inte bara de män som begår övergrepp.
     Därmed blir det inte heller så obegripligt att varken den svenska barnpornografilagen eller lagen mot sexuellt våld eller tvång egentligen används. Att avhumanisera kvinnor och barn, att objektifiera någon, är första steget i våldsprocessen. Pornografin flyttar gränser för vad som anses accepterat att göra mot kvinnor och barn.
Foto av en nallebjörn     Ett exempel på hur pornografin flyttat gränser är att pornografiska filmer och tidningar med "fistfucking" – knytnävsövergrepp – inte kunnat dömas enligt lagen mot sexuellt våld eller tvång. Folkaktionen mot Pornografi och andra porrmotståndare kämpade under många år av opinionsbildning och myndighetsuppvaktningar innan man lyckades få justitiekanslern att föreslå en omprövning av den tidigare bedömningen av fistfucking.
     Den amerikanska juridikprofessorn Catharine A. MacKinnon beskrev det så här, när hon deltog i en konferens ordnad av ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourerna i Sverige) i Stockholm för några år sedan:

"...problemet är att det är just detta pornografin förstör: förmågan att se att våld mot kvinnor är våld. Pornografin förvandlar våld till sex." ...

"...När ett samhälle som dränkts i pornografi i tjugo år, som Sverige, har en lag som säger att vi inte ska sprida skildringar av sexuellt våld, är det inte överraskande att denna lag inte tillämpas. Det spelar ingen roll hur mycket våld som utförs mot en kvinna, det uppfattas ändå som sexuellt, det uppfattas som om kvinnan samtycker och det uppfattas inte som våld." (12)

     Det uppfattas inte som våld av domstolarna, inte av männen som utför våldet, och snart inte av alla kvinnor som utsätts för det heller. Också kvinnor lärs upp till att titta på alla dessa skildringar av sexuella övergrepp mot kvinnor, till att tycka att sexuellt våld är en naturlig del av sexualiteten och att kvinnors underordning är en naturlig del av att vara kvinna. Kvinnoförtrycket normaliseras.

Pornografi & rasism
Pornografins över- och underordningsstruktur är också rasistisk. Liksom i exemplet med baksidestexten om "Todd" (se överst på sidan) skildras svarta män nästan alltid som brutala våldtäktsmän. Svarta kvinnor skildras ofta som särskilt "sexiga", och/eller djuriska. Men allra minst värde i pornografin har de asiatiska kvinnorna.
     Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och olika former av rasistisk påverkan är en fråga som ofta diskuteras, både i media och av enskilda. Trots det är det ingen som hittills tagit upp någon diskussion om den sexualiserade rasism som pornografin sprider.

Pornografi & annan media
I massmedia beskrivs pornografi nästan aldrig utifrån de sexuella övergrepp som är grunden för pornografin. Pornografi diskuteras oftare i glättade underhållningsprogram än i allvarstyngda debatter i TV, diverse kändisars allmänna tyckanden får ersätta kunskap. I tidningarna svarar sexologer på brev om pornografi, att pornografi är bara fantasier, "kryddor" för sexlivet. Unga flickor som skriver och undrar vad de ska göra när deras pojkvänner ständigt konsumerar porr uppmanas att konsumera den tillsammans med honom, eller i alla fall inte ifrågasätta hans rätt att konsumera kvinnokroppar. S/M (sadomasochism) beskrivs som spännande lekar – trots att kvinnor ibland faktiskt dör till följd av dessa "lekar".
     Pornografi är ingen marginell företeelse i Sverige idag. Det handlar inte om några få, enskilda eller sjuka män. De allra flesta män i vårt land har periodvis konsumerat pornografi, många gör det regelbundet. Porrkonsumenter finns överallt, och i alla samhällsklasser. Och självklart påverkas de av pornografin, precis som av all annan media, information, reklam eller propaganda de möter.
     I ett samhälle där pornografin finns överallt, borde det också finnas ett intresse för att diskutera vilket budskap porren förmedlar och vilka följder porrens spridning får. Men det är en diskussion de flesta vill slippa. Pornografin berättar ju om kvinnors värde i vårt samhälle. Den amerikanska porrmotståndaren Andrea Dworkin har uttryckt det:

     "När din våldtäkt är underhållning, är din värdelöshet fullständig." (13)

     Pornografi bekräftar för pojkar och män att de är härskare och kvinnor bruksföremål. Den sprider idéerna om mäns makt och kvinnors underordning vidare till nästa generation. Pornografin är en sexualisering av ojämlikheten.

Internationellt förtryck
Över hela världen tar sig män rätten att utnyttja kvinnor och barn. Men i Sverige har kvinnor lurats att tro att vi lever i ett jämställt samhälle. Därför tar kvinnor ofta själva på sig ansvaret för vad de utsätts för och ser förtrycket som något som bara händer dem som enskilda personer.
     Först när många människor ser vad pornografi egentligen är och varför den finns kan vi förändra. Pornografin kommer helt enkelt att finnas kvar, så länge inte fler protesterar.

     Det gäller både pornografi i allmänhet och barnpornografi. Och det är vi vuxna som har ansvaret.


Noter:
12. Catharine A. MacKinnon: Pornografi och jämställdhet i Pornografi – verklighet eller fantasi?, ROKS 1991, sidan 60. Pil upp
13. Vår översättning av: "When your rape is entertainment, your worthlessness is absolute". Andrea Dworkin: Letters from a War Zone, Secker & Warburg, England 1988, sidan 279. Pil upp


UPP Pil upp    


   Pil vänsterPil vänster FÖREGÅENDE SIDA

NÄSTA SIDA Pil högerPil höger   


© Text & foto: Gerda Christenson. Citera gärna denna text, men glöm inte att uppge källan,
som är broschyren "Kommersiell barnpornografi" från Folkaktionen mot Pornografi.

Osynlig ruta