Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi

Engelsk flagga


Hem


Historia


Plattform


Remissvar


Artiklar m.m.


Övrigt material
Osynlig rutaMenypil  Förord
Osynlig rutaMenypil  Exemplet
Osynlig rutaMenypil  Porrindustrin
Osynlig rutaMenypil  Anspelning
Osynlig rutaMenypil  Politikerna & lagstiftningen
Osynlig rutaMenypil  Samhället
Osynlig rutaMenypil  Vad göra?
Osynlig rutaMenypil  Om FmP
Osynlig rutaMenypil  Lästips


Myter om FmP


Kvinnomärke Till Kvinnofronten


För alla kvinnors och mäns
rätt till en sexualitet utan förnedring!

Osynlig ruta

Rubrik: Folkaktionen mot Pornografi

Folkaktionen mot PornografiFoto av en snurra
är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som vill samla både organisationer och enskilda, kvinnor och män, i kamp mot pornografi. Vi startade 1985 kring ett främsta krav: BORT MED PORREN – för alla kvinnors och mäns rätt till en sexualitet utan förnedring. Idag har vi cirka 500 enskilda medlemmar, ett 20-tal lokalgrupper och ett 100-tal medlemsorganisationer.

Opinionsbildning
Folkaktionen arbetar framför allt opinionsbildande. För att skapa debatt kring pornografi visar vi ofta våra diabildföredrag kallade "Vad vet du om porren – EGENTLIGEN?" (för vuxna) och "Bland mjölkpaket, porr & MTV..." (för ungdomar) i alla upptänkliga sammanhang, t.ex. hos politiska organisationer & ungdomsförbund, kvinnoföreningar, fackliga organisationer, på arbetsplatser, skolor, öppna möten, ungdomsmottagningar & ungdomsgårdar, kriminalvårdsanstalter (både manliga och kvinnliga), militärförläggningar och många andra ställen. Vi visar dessutom ofta vår videofilm om barnpornografi, "Vems rätt?", som utgår från FN:s barnkonvention.
     För att skapa opinion uppvaktar vi också myndigheter och försöker delta i den offentliga debatten. Vi samarbetar även med andra organisationer i t.ex. bojkottaktioner mot affärer som säljer eller hyr ut pornografi, och har kontakter med organisationer och enskilda som arbetar mot pornografi i andra länder.
     Folkaktionens olika lokalgrupper arbetar självständigt med det som är viktigast på deras orter, så det konkreta arbetet som görs kan se väldigt olika ut från ort till ort.

Lagstiftning
I mediadebatten framställs Folkaktionen ofta som en samling puritanska förbudsivrare. Det är ett effektivt vapen mot oss, för vem vill framstå som det.
     I själva verket är porr och puritanism två delar av samma sak: dubbelmoral. I pornografi betonas ständigt ord som tabu, skam, synd och hemligheter. Där finns otaliga exempel på porrtidningar som kallas "Censur", videoföretag eller porrklubbar med namn som "Tabu" och herrtidningar med texter om "hemliga sidor" och "det syndigaste du sett". Talet om frigjordhet ska bara dölja vad pornografi egentligen handlar om; cyniska män som vill tjäna pengar på kvinnokroppar. Pornografi handlar inte om nakenhet, utan om förtryck.
     Folkaktionens syn på lagstiftning har förhoppningsvis framkommit i denna broschyr. Barnpornografilagen är ett tydligt exempel på svårigheten att komma till rätta med ett samhällsproblem genom lagstiftning. Å ena sidan är det nödvändigt och bra med lagstiftning. Lagen fungerar normerande, d.v.s. som en markering från samhällets sida att dessa handlingar inte är samhälleligt accepterade. Varje porrbild/film som inte framställs är ett övergrepp mindre mot de kvinnor och barn som finns på porrens bilder. Varje porrfilm mindre är en porrfilm mindre för män att använda som inspiration till nya övergrepp. En lagstiftning får också fler följder. Polisen har större möjligheter i sitt spaningsarbete, när företeelsen är olaglig. Med mera.
     Å andra sidan visar erfarenheterna från lagen mot barnpornografi att bara en liten del av barnporren försvann. När lagen infördes trodde många att problemet var löst och slutade engagera sig. Vilket ledde till att porrindustrin än en gång fick arbeta ostörd.
     Man kan inte komma till rätta med ett symtom – som pornografi – om man inte arbetar mot själva förutsättningen: kvinnors och barns brist på människovärde i ett samhälle uppbyggt på manlig överordning. Och hur bra en lag än är skriven, är det människors inställning som avgör hur den efterföljs.Foto av en kaninspeldosa

Sexualpolitik
Folkaktionen har därför valt att arbeta huvudsakligen opinionsbildande. I vår plattform har vi vad gäller lagstiftning endast kravet att ordet kön ska läggas till i paragrafen om förbud mot att visa missaktning p.g.a. ras, religion m.m.
     Vi vill skapa debatt kring vad pornografi är. Vi vill visa på sambanden mellan pornografi och mäns övriga sexuella våld mot kvinnor och barn; våldtäkt, kvinnomisshandel, incest och andra sexuella övergrepp. Vi vill diskutera vad sexualiteten är i vårt samhälle, och varför den tar sig de uttryck den gör i olika tider och olika samhällen.

Opinionsarbete på olika områden
Folkaktionen vill se pornografin i ett större sammanhang och arbeta mot pornografi på olika områden. Det innebär att bl.a. diskutera pornografi utifrån perspektivet kvinnors och flickors hälsa. Det största hotet mot kvinnors och flickors hälsa i världen är inte sjukdomar, olyckor eller krig – utan mäns sexuella våld. Det gäller alla kvinnor och barn, men särskilt de som utnyttjas i pornografi och prostitution. Det är också så att pornografin flyttar gränser för våra sexuella handlingar. Idag varnar läkare för att allt fler svenska tonårsflickor påverkats till att acceptera att utsättas för sexuella handlingar som genom pornografin framställts som självklara men "avancerade" – med både fysiska och psykiska skador som följd.
     Vi tar också upp pornografi ur brottsförebyggande synvinkel. Vi pekar på sambanden med våldtäkt, kvinnomisshandel, prostitution, incest och andra sexuella övergrepp och hur pornografin normaliserar mäns sexuella våld mot kvinnor och barn.
     Vi arbetar mot pornografi ur juridisk aspekt – att kvinnor och män inte har lika rätt inför lagen. Annars skulle det inte vara lagligt att köpa kvinnor i pornografi och prostitution i Sverige. Det är också en juridisk fråga i och med att de flesta sexuella övergrepp mot kvinnor och barn aldrig ens anmäls, och att av dem som anmäls det är så få som leder till fällande dom.
     Och vi tar upp pornografi som en jämställdhetsfråga. Pornografi är en sexualisering av ojämlikheten och motverkar därför allt jämställdhetsarbete.
     Det finns ingen "mjukporr", lika lite som det finns mjukapartheid eller mjuknazism, som Ebon Kram, förra ordföranden för kvinnojourerna, brukar säga.

Osynlig ruta

Idag finns inte Folkaktionen mot Pornografi längre. Om du har frågor kring texten i broschyren eller vill veta mer, kan du kontakta Kvinnofronten på e-postadress kvinnofronten@sverige.nu eller besöka vår hemsida: www.kvinnofronten.nu


UPP Pil upp    


   Pil vänsterPil vänster FÖREGÅENDE SIDA

NÄSTA SIDA Pil högerPil höger   


© Text & foto: Gerda Christenson. Citera gärna denna text, men glöm inte att uppge källan,
som är broschyren "Kommersiell barnpornografi" från Folkaktionen mot Pornografi.