Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi

Engelsk flagga


Hem


Historia


Plattform


Remissvar


Artiklar m.m.


Övrigt material
Osynlig rutaMenypil  Förord
Osynlig rutaMenypil  Exemplet
Osynlig rutaMenypil  Porrindustrin
Osynlig rutaMenypil  Anspelning
Osynlig rutaMenypil  Politikerna & lagstiftningen
Osynlig rutaMenypil  Samhället
Osynlig rutaMenypil  Vad göra?
Osynlig rutaMenypil  Om FmP
Osynlig rutaMenypil  Lästips


Myter om FmP


Kvinnomärke Till Kvinnofronten


Osynlig rutaFoto av leksaksfågelbur

Förord

Den här broschyren kommer inte att handla om det som de flesta i Sverige tänker på när de hör ordet barnpornografi; en enskild förövare; en störd, medelålders man som begår övergrepp mot en liten pojke, och som filmar eller fotograferar övergreppen.

     Att det är den bilden folk i Sverige idag får när de tänker på barnpornografi beror på flera saker, bl.a. på de stora beslag av barnporr som svensk polis gjort under de senaste åren och massmedias rapportering kring detta. Barnpornografi var under hela 1980-talet något nästan ingen diskuterade och polisbeslagen tvingade brutalt upp ögonen på folk, som måste inse att barnpornografi är dokumentationer av sexuella övergrepp mot barn.

     Men bilden av den enskilde förövaren beskriver en mycket liten del av verkligheten kring barnpornografi. Precis som vid incest och andra sexuella övergrepp mot barn är majoriteten av de barn som utnyttjas i barnporren i själva verket flickor. Och den enskilde förövarens dokumenterande av egna övergrepp är bara en del av barnpornografin. Långt större är den kommersiella spridning av förhärligandet av sexuella övergrepp mot barn som den vinstdrivande porrindustrin ägnar sig åt.

     De allra flesta människor tar avstånd från sexuella övergrepp mot barn. Tanken på sådana handlingar väcker avsky. Man föreställer sig att förövaren är sjuk, störd, psykopat och bestialisk; i alla fall väldigt annorlunda än normala män, de män som finns i ens egen närhet.

     Men föreställningen om barnpornografikonsumenten som störd, sjuk och/eller psykopat håller inte, om vi ser närmare på hur pornografin fungerar – och hur utbredd den är. Därför vill vi ta upp diskussionen om den kommersiella, masspridda pornografi, som når ut till oändligt många fler än mytens få och sjuka enskilda förövare. Den pornografi som finns överallt omkring oss; i matvaruaffärerna, i kiosker och videobutiker – den som därför påverkar oss alla. Vi vill berätta om porrindustrin, vad det egentligen är för produkt de säljer och vilka följder det får.

     I den här broschyren gör vi det framför allt utifrån hur den kommersiella pornografin beskriver barn och sexuella övergrepp.

Stockholm i augusti 1996
Folkaktionen mot Pornografi

Projektgrupp:
Bettan Andersson, Gerda Christenson och Christina Nilsson.
© Text & fotografier:
Gerda Christenson/Artemis Systrar.


UPP Up arrow    


   Left arrowLeft arrow FÖREGÅENDE SIDA

NÄSTA SIDA Right arrowRight arrow   


© Text & foto: Gerda Christenson. Citera gärna denna text, men glöm inte att uppge källan,
som är broschyren "Kommersiell barnpornografi" från Folkaktionen mot Pornografi.