Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi

Engelsk flagga


Hem


Historia


Plattform


Remissvar


Artiklar m.m.


Övrigt material
Osynlig rutaMenypil  Förord
Osynlig rutaMenypil  Exemplet
Osynlig rutaMenypil  Porrindustrin
Osynlig rutaMenypil  Anspelning
Osynlig rutaMenypil  Politikerna & lagstiftningen
Osynlig rutaMenypil  Samhället
Osynlig rutaMenypil  Vad göra?
Osynlig rutaMenypil  Om FmP
Osynlig rutaMenypil  Lästips


Myter om FmP


Kvinnomärke Till Kvinnofronten


Osynlig ruta

Rubrik: Lästips

• Eva Adler: Mamma eller Gud – Om orsaker till processer vid kvinnovåld, Uppsala universitet 1992.

• Kathleen Barry: Female Sexual Slavery, New York University Press, USA 1979.

• Andrea Dworkin: Brev från en krigszon, (broschyr) Kvinnofronten 1989.

• Andrea Dworkin: Letters from av War Zone, Secker & Warburg, England 1988.

• Andrea Dworkin: Pornography – men possesing women, The Women's Press, England 1984.

• Monica Dahlström-Lannes: Mot dessa våra minsta. Sexuella övergrepp mot barn, Gothia/Rädda Barnen 1990.

• R. Amy Elman: Från våldtäkt och kvinnomisshandel till prostitution: Att synliggöra sambanden, ROKS 1993.

• R. Amy Elman: Sexual Subordination and State Intervention. Comparing Sweden and the United States, Berghahn Books, USA 1996.

• Red. Gunilla Fredelius: Ett onödigt ont. En antologi mot porr och prostitution, Ordfront 1978.

• Red. Jeanette Gentele: Ta strid för kärleken mot porr & prostitution, En debattantologi utgiven av Riksaktionen mot porr och prostitution, Ordfront 1978.

• Eva Grahn/Ingela Holmberg: Det heliga brödraskapet. Massmedia, rasism och sexism, Catart 1994.

• Anna-Karin Granberg: Där ingenting kan ses – en familjeberättelse, Wahlström & Widstrand 1992.

• Christina Hagner: Rätten att kränka ett barn. Om barnpornografi och yttrandefrihet, Ordfront 1995.

• Jalna Hanmer/Sheila Saunders: Välgrundad rädsla – en samhällsstudie om mäns våld mot kvinnor, ACCA Förlag 1987.

• Carin Holmberg: Kvinnors vänskap – ett hot mot patriarkatet?, ROKS 1995.

• Inger Jalakas: Bara Barn – om sexturism och slaveri, Brevskolan 1995.

• Kvinnofronten: På tal om porr. Argument för och emot pornografi, 1993.

• Red. Laura Lederer: Take back the night – Women on Pornography, Bantam Books, USA 1982.

• Red. Dorchen Leidholdt & Janice G. Raymond: The Sexual Liberals and the Attack on Feminism, Teachers College Press, USA 1990.

• Eva Lundgren: Gud och alla andra karlar, Natur och kultur 1990.

• Eva Lundgren: La de små barn komme til meg. Barns erfaringer med seksuelle og rituelle overgrep, J. W. Cappelens Forlag, Norge 1994.

• Eva Lundgren: Våldets normaliseringsprocess – två parter – två strategier, ROKS 1991.

• Agneta Lundström/Gunilla Nordenfors: Bryt tystnaden. Om sexualiserat våld mot kvinnor och flickor, Brevskolan 1990.

• Hjördis Levin: Testiklarnas herravälde. Sexualmoralens historia, Natur och Kultur 1989.

• Linda Lovelace: Skärseld, Askelin & Hägglund 1983.

• Red. Gudrun Nordborg: 13 kvinnoperspektiv på rätten, Iustus förlag, Juridiska föreningen i Uppsala 1995.

• Gunilla Nordenfors: Fadersrätt – Kvinnofrid och barns säkerhet, ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige) 1996.

• Hanna Olsson: Catrine och rättvisan, Carlssons Bokförlag 1990.

• ROKS: Hur mår du kvinna? Hur mäns sexuella våld påverkar kvinnors hälsa, konferensdokumentation 1995.

• ROKS: Pornografi – verklighet eller fantasi?, konferensdokumentation 1991.

• Red. Diana E.H. Russell: Making Violence Sexy, Teachers College Press, USA 1993.

• Unni Rustad m.fl.: Porno, Friundervisningens Forlag, Norge 1982.

• Rädda Barnen/Kjell Andersson & Lena Feuk: En undersökning om barnpornografi och barnprostitution i Sverige, Rädda Barnen 1991.

• Rädda Barnen/Christina Hagner: Barnpornografi. En rapport om barnpornografi i Sverige och dess spridning med hjälp av datorer, Rädda Barnen 1994.

• Solveig Sandström Taylor: Den största hemligheten – En bok om sexuella övergrepp och hur de kan förebyggas, Informationsförlaget Heimdahls 1993.

• Dale Spender: Man made language, Routledge & Kegan Paul, England 1982.

Osynlig ruta

Obs!
Dessa lästips fanns med i Folkaktionens broschyr som utkom 1996. Sedan dess har många fler böcker och broschyrer publicerats. På Kvinnofrontens hemsida kan du hitta fler – och mer aktuella – lästips!


UPP Pil upp    


   Pil vänsterPil vänster FÖREGÅENDE SIDA

NÄSTA SIDA Pil högerPil höger   


© Text & foto: Gerda Christenson. Citera gärna denna text, men glöm inte att uppge källan,
som är broschyren "Kommersiell barnpornografi" från Folkaktionen mot Pornografi.