Bakgrundspapper uppe

«  Charlotte Despard – kämpade mot allt sorts förtryck

Ovalt porträttfoto av Charlotte Despard som äldre i en gammaldags ram
Namn: Charlotte Despard

Charlotte Despard är en spännande och speciell förmoder, som var engagerad som feminist, pacifist, vegetarian, socialist, för kvinnors rösträtt och för Irlands självständighet. Som många feminister var hon medveten om vad som idag kallas för intersektionalitet – hon såg hur alla olika förtryck hänger ihop.

Charlotte French föddes i byn Ripple i Kent i Storbritannien den 15 juni 1844. Hennes pappa var irländsk sjöofficer, men han dog när Charlotte var drygt tio år. Hennes mamma hamnade på mentalsjukhus och Charlotte skickades att bo med släktingar i London. Där blev hon tidigt radikal, men hon organiserade sig inte förrän senare.
Osynlig rutaGammaldags utsmyckat bokomslag i gulgrönt och texten Chaste as Ice: Chaste as Ice av Charlotte Despard
Tidigt foto av Charlotte Despard som ung, en profil vänd åt höger  Under flera år reste Charlotte runt i Europa med sina systrar. 26 år gammal gifte hon sig 1870 med en brittisk-irländsk man, och reste då runt med honom i hans affärer i Asien och Indien. Samtidigt började hon en karriär som författare av kärleksromaner, med namn som "Kysk som is, ren som snö".

Boken kan läsas direkt på nätet, klicka på bilden eller HÄR.
Osynlig ruta

  När Charlotte Despard var 46 år blev hon änka. De hade inga barn. Charlotte, som hade det gott ställt, började ägna sig åt välgörenhet i Battersea, en av Londons fattigaste delar, där hon själv bosatte sig. Hon var med och startade ett soppkök för arbetslösa, en hälsoklinik för fattiga, och en klubb för ungdomar. Där träffade hon Kate Harvey, som hon hade en nära relation till under många år. I det arbetet träffade hon också socialisterna Eleanor Marx och Margaret Bondfield och blev allt mer radikal.
Osynlig ruta
  Det avspeglades även i hennes feminism. Först engagerade hon sig för rösträtt i NUWSS, National Union of Women's Suffrage Societies, sen gick hon över till det mer militanta WSPU, Women's Social and Political Union. Hon deltog i direkta aktioner och satt i fängelse flera gånger vid 63 års ålder. Men eftersom hon var socialist blev hon allt mer emot det hierarkiska* styret i Rockmärke för Women's Freedom League, den texten går runt om och i mitten står det "Votes for Women" Allt i grönt, vitt och guldWSPU, där medlemmarna aldrig tillfrågades utan bara beordrades.
Osynlig ruta
  Efter att ha misslyckats med att försöka demokratisera WSPU valde Charlotte Despard att tillsammans med drygt sjuttio andra kvinnor, inklusive Kate Harvey, starta WFL, Women's Freedom League.

Foto av demonstrationståg där Charlotte Despard går längst fram. En fana med texten "Women's Freedom League" finns bakom henne. Till vänster säljer en kvinna en tidning till någon. Flera kvinnor bär flaggor.
Women's Freedom League i Women's Coronation Procession i London
17 juni 1911. Då kungen skulle krönas marscherade hela rösträttsrörelsen
för att han skulle införa rösträtt även för kvinnor.
Osynlig ruta

WFL var demokratiskt uppbyggt, och till skillnad från WSPU och NUWSS krävde de rösträtt för alla kvinnor, inte bara de rika. Charlotte Despard blev redaktör för WFL:s tidning The Vote och skrev ofta i den.
Osynlig ruta
Foto av Charlotte Despard som sitter och vilar armen mot ett bord  Charlotte var starkt engagerad i alla WFL:s kampanjer, som WTRL, Women's Tax Resistance League, där hon samarbetade med bland andra Sophia Duleep Singh, och i "No Votes for Women – No Census", dåRockmärke i brunt och svart med en båt på stormigt vatten, runt den står "No Vote - No tax" rösträttskvinnor gömde sig vid tiden för folkräkningen 1911 i protest mot att de inte räknades som medborgare vid val. Hon var dessutom organiserad som vegetarian i Vegetarian Society of United Kingdom, och WFL var som organisation aktiv för vegetarianism.
Osynlig ruta
  Som många brittiska rösträttskvinnor var Charlotte Despard förutom allt det även engagerad i kampen mot reglementeringssystemet, och till stöd för kvinnor i prostitution, liksom för ensamstående mödrar.
Osynlig ruta
  Med tiden kom Charlotte att arbeta allt mer tillsammans med Sylvia Pankhurst, som blivit utkastad ur WSPU av sin mamma och syster. Både Charlotte och Sylvia var engagerade för arbetarkvinnors rätt, och stödde bland annat NFWW, National Federation of Women Workers.

Foto av kvinnor i en demonstration, där de i täten bär en banderoll och det som syns av texten är: "...of Women Workers to fight, to struggle, to right the wrong"
Charlotte Despard i ledningen för ett demonstrationståg 1911 för rösträtt för
kvinnor arrangerat av NFWW, National Federation of Working Women.
Osynlig ruta

Pacifism
Osynlig ruta
Charlotte Despard var övertygad pacifist. När första världskriget bröt ut 1914, och både NUWSS och WSPU la ner sin kamp för rösträtt till stöd till Storbritanniens krigsinsatser, fortsatte WFL att jobba både för kvinnors rösträtt och för fred, och ställde sig bakom kvinnornas internationella fredskongress i Haag 1915. Charlotte Despard hade tänkt resa dit, men honWILPF:s blå duva med en olivkvist i munnen och ett kvinnomärke i bakgrunden stoppades då de brittiska myndigheterna helt enkelt vägrade utresetillstånd för alla.
Osynlig ruta
  Men efter att WILPF, Women's International League för Peace and Freedom, hade bildats på fredskongressen, var Charlotte Despard med och startade den brittiska avdelningen av WILPF, WIL, Women's International League of Great Britain tillsammans med bland andra Chrystal Macmillan, Sylvia Pankhurst, Helena Swanwick och Emmeline Pethick-Lawrence.
Osynlig ruta
  Dessutom var Charlotte Despard aktiv i Women's Peace Council och i Women's Peace Crusade, som var kampanjer som kvinnor från flera organisationer drev för att uppnå fred genom förhandling. 1918 reste hon runt på en föredragsturné för Women's Peace Crusade i Skottland, Wales, Midlands, Yorkshire och Lancashire. Och hon var engagerad i Women's Freedom League National Aid Corps, som hade en mängd stödinsatser för kvinnor och barn under kriget, inklusive dagis och vegetariska middagar.
Osynlig ruta
  Genom fredsarbetet började Charlotte Despard även att samarbeta mycket med de tyska feministerna Anita Augspurg och Lida Gustava Heymann.

Foto av sex kvinnor i helfigur med långa klänningar
WILPF:s kongress i Zürich 1919, från vänster Anita Augspurg, Charlotte Despard,
Lida Gustava Heymann, Rosa Geroni, Alice Hamilton och Leopoldina Kulka.
Osynlig ruta

Irland
Osynlig ruta
Charlotte Despard var ofta i Irland, och såg sig själv som irländsk. Där hade hon varit med och startar IWFL, Irish Women's Franchise League, redan 1908. 1921, mitt under irländska frihetskriget, flyttade hon vid 76 års ålder till Dublin. Hon forsatte sitt arbete som feminist i kvinnoorganisationen Cumann Na mBan, som vegetarian i Irish Vegetarian Society och som socialist i Irish Workers' Party. Hon stödde dessutom Sinn Feins arbete för ett enat Irland.Foto av Cumann Na Ban-brosch i vitt, guld, grönt och guldfärgat
Osynlig ruta
Foto av Charlotte Despard och Maud Gonne som går utomhus i regn. Maud bär en väska, Charlotte bär en korg och ett paraply  Samtidigt startade hon en marmeladfabrik för arbetslösa och ett Workers' College i Dublin.
Osynlig ruta
  Tillsammans med Maud Gonne bildade Charlotte Despard Women's Prisoners Defence League, som gav mat, kläder och annat stöd till dem som fängslats i kampen för ett självständigt Irland. Men organisationen förbjöds av den nya regeringen 1923. Som alla feminister blev de två förlöjligade av anti-feminister, som kallade dem "Maud Gone Mad & Charlotte Desperate". De två bodde ihop i ett hus i Clonskeagh nära Dublin och polisen gjorde ständigt räder där, eftersom de trodde att det var ett "safe house" för IRA. Varje gång förstörde polisen både deras papper, böcker och möbler. 1927, vid 83 års ålder, stämplades Charlotte Despard av irländska myndigheter som "en farlig samhällsomstörtare".
Osynlig ruta
Foto av Charlotte Despard i helfigur. Hon står på en upphöjd del av Trafalger Square och talar till folk nedanför. Hon har knutit högerhanden och står böjd mot folketVid 87 års ålder reste Charlotte Despard 1931 till Sovjetunionen, som hon liksom många radikaler vid den tiden beundrade ganska okritiskt. När hon kom hem gick hon med i Communist Party of Ireland. När Spanska inbördeskriget bröt ut höll hon appelltal mot fascismen.
Osynlig ruta
  En av de mest kända bilderna av henne föreställer henne just när hon håller ett sådant tal i juni 1933 vid Trafalgar Square i London, alltså bara några dagar innan hennes 90-årsdag. Då hade hennes hem i Dublin bränts ner av en anti-kommunistisk mobb.
Osynlig ruta
  Tillsammans med anti-fascistiska feminister från hela världen var hon året efter det engagerad även i startandet av världskvinnokommittén mot fascism, CMF (Comité Mondial des Femmes contre la Guerre et le Fascisme).
Osynlig ruta
  Charlotte Despard dog utfattig den 10 november 1939, vid 95 års ålder, av en fallolycka i sitt hem nära Belfast.
Osynlig ruta

I Battersea i London finns Charlotte Despard Avenue uppkallad efter henne. Där finns också en pub som heter The Charlotte Despard.
Osynlig ruta

* Hierarki: randordningssystem med toppstyrning.

Avdelare i form ab en gul linje, till vänster en hög med böcker

Rubrik: Läs mer
Les Garner: Stepping Stones to Women's Liberty: Feminist Ideas in the Women's Suffrage Movement, 1900-1918.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i Storbritannien
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-08-15

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu