Osynlig ruta
Bild av en grupp kvinnor från sekelskiftet 1800-1900 som sitter i tre rader. Över står "Kvinnofrontens förmödrar i fokus" och "Kvinnorörelsens organisationer"

Här hittar du ett antal av alla de organisationer som fanns inom kvinnorörelsen,
både i Sverige, andra länder och internationellt.

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Rubrik: Sverige

ALLMÄNNA KVINNOORGANISATIONER
Osynlig ruta
Fredrika Bremer-förbundet
1884 startades en organisation för lite mer konservativativa, finare damer.
Osynlig ruta
Frisinnade kvinnor
1914 startade föreningen "mot krigspsykos, för demokrati och kvinnans likställighet".
Osynlig ruta
Göteborgs kvinnoförening
1884 bildades den radikala förening som gav ut den spännande tidningen "Framåt!".
Osynlig ruta

RÖSTRÄTT & MEDBORGARSKAP
Osynlig ruta
Kvinnliga Medborgarskolan
1925 startade den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad.
Osynlig ruta
LKPR
1902 bildades Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.
Osynlig ruta

POLITISKA KVINNOORGANISATIONER
Osynlig ruta
Agitationskommittén
1897 tog Stockholms allmänna kvinnoklubb initiativ till Kommittén för den kvinnliga agitationen.
Osynlig ruta
Malmö kvinnliga diskussionsklubb
1900 satte Malmö kvinnliga arbetarförbund igång en diskussionsklubb enbart för kvinnor.
Osynlig ruta
Stockholms allmänna kvinnoklubb
1892 bildade socialdemokratiska kvinnor en klubb i Stockholm.
Osynlig ruta

FACKLIGA KVINNOORGANISATIONER
Osynlig ruta
Kvinnornas Fackförbund
1902 startades ett fackförbund bara för kvinnor.
Osynlig ruta
Ligan
Omkring 1909 bildade intresseorganisationen för "pennskaften" – journalistkvinnor.
Osynlig ruta
Stockholms tjänarinneförening
1904 bildade jungfrur, pigor, tjänarinnor och tjänsteflickor ett fackförbund i Stockholm.
Osynlig ruta

ORGANISATIONER MOT MÄNS SEXUELLA VÅLD
Osynlig ruta
Federationen Sverige
1878 bildades den svenska avdelningen av Josephine Butlers organisation mot reglementeringsystemet.
Osynlig ruta

DIVERSE SPECIALORGANISATIONER
Osynlig ruta
Handarbetets Vänner
1874 startades föreningen för att ge kvinnor möjlighet att försörja sig och gynna svensk slöjd.
Osynlig ruta
Svenska dräktreformföreningen
1886 startades organisationen som kämpade för kvinnokläder utan korsetter och snörliv.
Osynlig ruta
Tolfterna
Nätverk som skapades 1892 för åsiktsutbyte över klassgränserna.
Osynlig ruta
Uppsala kvinnliga studentförening
Sveriges första studentförening för kvinnor bildades 1892.

Osynlig ruta
Rubrik: Internationellt

RÖSTRÄTT & MEDBORGARSKAP
Osynlig ruta
IWSA
Internationella samlingsorganisation för kvinnors rösträtt som startades 1904.

FRED
Osynlig ruta
WILPF
1915, mitt under första världskriget, bildades Women's International League for Peace and Freedom.
Osynlig ruta
CMF
kvinnornas världskommitté mot krig och fascism, Comité Mondial des Femmes contre la Guerre et le Fascisme, startades 1934.

Osynlig ruta
Rubrik: Övriga länder

Liten flagga Danmark  DANMARK
Osynlig ruta

FACKLIGA KVINNOORGANISATIONER
Osynlig ruta
AO
1925 startades Arbejderkvindernes Oplysningsforbund.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Liten flagga Frankrike  FRANKRIKE
Osynlig ruta

RÖSTRÄTT & MEDBORGARSKAP
Osynlig ruta
Société le suffrage des femmes
1876 startades Société le droit des femmes, som 1883 blev SSF.
Osynlig ruta
Société des Républicaines Révolutionaires
Arbetarkvinnoorganisation under Franska revolutionen.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Liten flagga Irland  IRLAND
Osynlig ruta

RÖSTRÄTT & MEDBORGARSKAP
Osynlig ruta
INE
1900 startades Inghinidhe na h'Eireann (Irlands Döttrar).
Osynlig ruta
IWFL
1908 startades Irish Women's Franchise League.
Osynlig ruta

FACKLIGA KVINNOORGANISATIONER
Osynlig ruta
IWWU
1911 bildades Irish Women Workers' Union.
Osynlig ruta

DIVERSE SPECIALORGANISATIONER
Osynlig ruta
Cumann na mBan
1914 startades "Kvinnorådet", en väpnad kvinnoorganisation för ett självständigt Irland.

Osynlig ruta

Liten flagga Nederländerna  NEDERLÄNDERNA
Osynlig ruta

RÖSTRÄTT & MEDBORGARSKAP
Osynlig ruta
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
1894 startade VVK, Nederländernas första organisation för kvinnors rösträtt.

Osynlig ruta

Liten flagga Norge  NORGE
Osynlig ruta

ALLMÄNNA KVINNOORGANISATIONER
Osynlig ruta
NKF
Norsk Kvinnesaksforening startades 1887 och är Norges äldsta kvinnoorganisation.
Osynlig ruta
POLITISKA KVINNOORGANISATIONER
Osynlig ruta
Arbeiderpartiets Kvindeforbund
1901 gick flera lokala kvinnoföreningar knutna till Arbeiderpartiet samman med några fackförbund för kvinnor.
Osynlig ruta

RÖSTRÄTT & MEDBORGARSKAP
Osynlig ruta
KSF
Kvinnestemmerettsforeningen bildades sommaren 1885 med krav på "damrösträtt".
Osynlig ruta
LKSF
Landskvinnestemmerettsforeningen startades 1898 för att kräva rösträtt för alla kvinnor.

Osynlig ruta

Liten flagga Ryssland  RYSSLAND
Osynlig ruta

RÖSTRÄTT & MEDBORGARSKAP
Osynlig ruta
Ryska förbundet för kvinnors likställdhet
1907 startade de RLWE med fokus på kamp för kvinnors rösträtt.

Osynlig ruta

Liten flagga Tyskland  TYSKLAND
Osynlig ruta

RÖSTRÄTT & MEDBORGARSKAP
Osynlig ruta
Deutscher Frauenstimmrechtsbund
1913 startade de som gått ur DVF en ny organisation.
Osynlig ruta
DVF
1902 startades Deutscher Verband für Frauenstimmrecht.

Osynlig ruta

Liten flagga Storbritannien  STORBRITANNIEN
Osynlig ruta

ALLMÄNNA KVINNOORGANISATIONER/NÄTVERK
Osynlig ruta
Blåstrumporna
Runt 1750 bildades nätverket Blue Stocking Society med inriktning på diskussioner om konst och litteratur.
Osynlig ruta

RÖSTRÄTT & MEDBORGARSKAP
Osynlig ruta
Artists' Suffrage League
1907 tod Mary Lowndes initiativ till konstnärers rösträttsorganisation.
Osynlig ruta
East London Federation of Suffragettes
1914 gick East London Federation of WSPU ur WSPU och startade en ege?n organisation.
Osynlig ruta
National Society for Women's Suffrage
1865 gick lokala rösträttsgrupper i England, Skottland och Irland för första gången ihop i en gemensam organisation.
Osynlig ruta
NUWSS
1897 gick flera rösträttsorganisationer i Storbritannien samman i National Union of Women's Suffrage Societies.
Osynlig ruta
People's Suffrage Federation
1904 bildades det som först hette Adult Suffrage Society, som krävde rösträtt för alla, inte bara utifrån egendom eller inkomst.
Osynlig ruta
Sheffield Female Political Association
1851 startade den första organisationen i Storbritannien för kvinnors rösträtt.
Osynlig ruta
United Suff?ragists
1914 gick avhoppade rösträttskvinnor från olika organisationer ihop i en ny organisation.
Osynlig ruta
Women's Franchise League
Kortlivad kändisorganisation för kommunal rösträtt för tillräckligt rika kvinnor.
Osynlig ruta
Women's Freedom League
1907 bildades WFL, den organisation som krävde rösträtt för alla kvinnor, inte bara de rika.
Osynlig ruta
WSPU
1903 startades Women's Social and Political Union av Emmeline Pankhurst och hennes döttrar.
Osynlig ruta
Women's Tax Resistance League
1909 bildades en organisation för alla som vägrade betala skatt i väntan på att rösträtt för kvinnor skulle införas.
Osynlig ruta

FACKLIGA KVINNOORGANISATIONER
Osynlig ruta
National Federation of Women Workers
1906 startade förbundet som samlade kvinnors fackföreningar.
Osynlig ruta
Women's Trade Union League
(Women's Protective and Provident League)
1874 startade WPPL, en stödorganisation för kvinnors fackliga arbete. 1890 bytte de namn till WTUL.
Osynlig ruta

ORGANISATIONER MOT MÄNS SEXUELLA VÅLD
Osynlig ruta
Federationen
1875 startade Josephine Butler en organisation mot reglementeringsystemet.
Osynlig ruta

FRED
Osynlig ruta
Women's Peace Council
1915 startades WPC för att få Storbritannien att ta initiativ till fredsöfrhandlingar.

Osynlig ruta

Liten flagga USA  USA
Osynlig ruta

FACKLIGA KVINNOORGANISATIONER
Osynlig ruta
ILGWU
1900 startades International Ladies' Garment Woker's Union.
Osynlig ruta
NWTUL
1903 bildades National Women's Trade Union League, ett slags stödorganisation för kvinnors fackförbund, som även rika kvinnor kunde gå med i.
Osynlig ruta

RÖSTRÄTT & MEDBORGARSKAP
Osynlig ruta
AERA
1866 bildades American Equal Rights Association, den första och kortlivade, organisationen för kvinnors rösträtt.
Osynlig ruta
AWSA
American Woman Suffrage Association bildades 1869 i en splittring av AERA.
Osynlig ruta
CU
Congressional Union for Woman Suffrage startade 1913, inspirerade av brittiska WSPU.
Osynlig ruta
NACW
National Association of Colored Women startades 1896.
Osynlig ruta
NWP
National Woman's Party, som då var en rösträttsorganisation, bildades ur CU 1916.
Osynlig ruta
NWSA
National Woman Suffrage Association bildades 1869 i en splittring av AERA.
Osynlig ruta
NAWSA
1890 slogs AWSA och NWSA ihop till National American Woman Suffrage Association.
Osynlig ruta
WESL/WELWS
Under början av 1900-talet startades många lokala grupper av Wage Earners' Suffrage League.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Osynlig ruta

 Blå pil åt vänster Tillbaka till förmödrarnas startsida

Osynlig ruta